Arbejdsuger på 60 timer fordelt over seks dage var helt normalt for Pasquale Cozzolino i de ni måneder, han arbejdede på OUH, det nye sygehus i Odense.

Men den italienske VVS’er fik kun løn for 37 timer, blev snydt for overtids- og weekendtillæg og blev sågar presset til at betale dele af sin løn tilbage.

Det har Blik- og Rørarbejderforbundet kunnet dokumentere på vegne af Pasquale Cozzolino, og derfor får han nu efterbetalt 161.000 kroner gennem et forlig, forbundet har indgået med arbejdsgiveren, den italienske virksomhed Euroimpianti S.r.l.

Vi er klar til at forfølge det helt til Arbejdsretten. Vi vil simpelthen ikke finde os i, at udenlandske kolleger bliver brugt til at trykke lønnen i Danmark nedad!

Stig Søllested, næstformand i Blik og Rør

Det var især data fra porten ind til byggepladsen, hvor man registrerer sig ved ankomst og afgang, der kunne dokumentere, at Cozzolino havde været på byggepladsen langt mere end de 37 timer, arbejdsgiveren hævdede.

Mange flere er blevet snydt

Og ifølge Blik- og Rørarbejderforbundet er han langt fra den eneste. Forbundet har fået udleveret lønsedler og tidsregistreringer fra de øvrige 35 ansatte i Euroimpinati Denmark, som arbejdede på OUH.

Og det får nu forbundet til at rejse krav om erstatning på over 2,5 millioner kroner.

– Vi er klar til at forfølge det helt til Arbejdsretten.

Vi vil simpelthen ikke finde os i, at udenlandske kolleger bliver brugt til at trykke lønnen i Danmark nedad, siger Stig Søllested, der er næstformand i Blik og Rør, i en artikel på forbundets hjemmeside.

Nyt OUH er jo et højt profileret byggeri. Det har stor offentlig bevågenhed, og man har en del ekstra klausuler forbundet med det – for at undgå social dumping. Så derfor overrasker det mig, at det alligevel finder sted!

Laust Høgedahl

Også DR har omtalt sagen, og overfor mediet kalder arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedahl fra Aalborg Universitet det for en sag i ”den grove ende”, som ikke burde kunne ske på et stort offentligt byggeri:

”Nyt OUH er jo et højt profileret byggeri. Det har stor offentlig bevågenhed, og man har en del ekstra klausuler forbundet med det – for at undgå social dumping.

Så derfor overrasker det mig, at det alligevel finder sted,” siger Laust Høgedahl til DR.

Læs også: VVS’er blev snydt for 17.000 kr. om måneden

Arbejdsret

Arbejdsret
Arbejdsret
Arbejdsret
En principiel og vigtig landsretsdom fastslår, at en taxachauffør ikke skal betale for skader på taxaen efter uheld, selvom han bagefter skrev under på en skyldnererklæring. FH advarer: Skriv aldrig under på den slags aftaler uden din fagforening. 3F oplever i stigende grad chauffører presses til at skrive under på, at de er skyld i skader.
Store bededag
Store bededag
Store bededag
FBC SØFORKLARING AFVIST: Et stort hollandsk konsortium, FBC, der med hjælp fra udenlandske arbejdere graver ud til Femern-tunnel til vands, har siden 2020 forsøgt at undgå at overholde overenskomstaftale med påstanden om, at arbejderne er sømænd. Men den går ikke, fastslår en ny kendelse, som glæder FH: Virksomheder skal ikke kunne løbe fra aftaler med den slags søforklaringer, mener FH.
Arbejdsret
Arbejdsret
Arbejdsret
Arbejdsgiver fyrede en AMR for tyveri af sit eget opsigelsesbrev. Men det var ikke tyveri, fastslår faglig voldgift. Det koster en halv mio. kr. i erstatning, fordi han var tillidsvalgt. FH er glade for kendelsen og erstatningens størrelse. Arbejdsgiver skal have klar dokumentation og styr på grundlaget inden afskedigelse, fastslår FH.
Ulovlig fyring
Ulovlig fyring
Ulovlig fyring
ARBEJDSRETTEN MED VIGTIG AFGØRELSE: Det går ikke, at arbejdsgivere forsøger at omgå overenskomsten og undgå at betale løn under sygdom ved at afskedige ansatte. Det fastslår Arbejdsretten i en sag, som FH har vundet på vegne af 3F og chauffør Pia Slivsgaard der blev fyret, da hun oplyste arbejdsgiver Bergholdt.dk A/S om en snarlig operation. Virksomheden skal betale bod på 30.000 kr.
Falske selvstændige
Falske selvstændige
Falske selvstændige
Højesteret underkender udbredt forretningsmæssig finte, hvor virksomheder kan omgå arbejdsgiverforpligtelser ved at kræve, at lønmodtagerne opretter cvr-nummer.
Principiel sejr
Principiel sejr
Principiel sejr
En arbejdsgiver kunne ikke uden videre bruge corona som force majeure til at hjemsende medarbejdere uden løn. Det viser en principiel sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation har vundet for Serviceforbundet. Sagen kan også få betydning for eventuelle kommende nedlukninger på grund af stop for energiforsyning til produktion, vurderer FH-advokat.
Ny afgørelse
Ny afgørelse
Ny afgørelse
Godt nyt for fleksjobbere: Arbejdsretten har kompetencen til at afgøre sager om deres ansættelsesforhold, også selvom arbejdsgiveren ikke har overenskomst. Det viser en afgørelse, i en sag, som FH fører for 3F.