Torsdag var der møde i Rådets socialgruppe, hvor medlemmerne beskæftiger sig med alt lovgivningsarbejde inden for beskæftigelses- og social politik.

På dagsordenen var der bl.a. et sæt rådskonklusioner om demokrati på arbejdspladsen og grønne overenskomster.

I rådskonklusionerne understreger Rådet vigtigheden af dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstager, da dette er centralt for at komme succesfuldt gennem de ændringer, som den grønne og digitale omstilling medfører.

LÆS MERE: Sammen om grøn omstilling

Kendskab til færdigheder markedet efterspørger

Som eksempel nævner Rådet, hvordan social dialog er ideelt til at fremme uddannelse, omskoling og opkvalificering af medarbejdere, da arbejdstagerrepræsentanter og arbejdsgiver begge har kendskab til de færdigheder, som arbejdsmarkedet kræver ifm. omstillingen.

Rådet henvender sig også til Kommissionen, hvor den opfordres til at fremme den menneskecentrerede tilgang til brugen af kunstig intelligens og algoritmer med respekt for arbejdernes individuelle og kollektive rettigheder.

Derudover henviser Rådet også til rådshenstillingen fra juni måned, hvori der opfordres til at styrke social dialog i hele EU.

I FH er vi glade for Rådets fokus på social dialog. Det er især arbejdsmarkedet, dets udfordringer og muligheder, der er på spil i den grønne og digitale omstilling. Derfor bør den sociale dialog have højeste prioritet.

FH

Nye former for arbejde er også i fokus i Rådets konklusioner om mental sundhed.

Her foreslås det, at medlemslandene sammen med arbejdsmarkedets parter skal kigge nærmere på de juridiske og praktiske konsekvenser af nye former for arbejde og arbejdstilrettelæggelse.

Det gælder især i situationer, hvor arbejdsgiverens ansvar kan være sløret, som vi ser det ved fx platformsarbejde.

I FH er vi glade for Rådets fokus på social dialog. Vi er helt enige i, at social dialog er vigtig, især med hensyn til den digitale og grønne omstilling. Inddragelsen af arbejdsmarkedets parter skal være central i omstillingen.

Det er især arbejdsmarkedet, dets udfordringer og muligheder, der er på spil i den grønne og digitale omstilling. Derfor bør den sociale dialog have højeste prioritet.

Sammen om grøn omstilling