Hvordan når vi FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling inden 2030? Unge metalarbejdere, SOSU’er, elektrikere, pædagoger og kontoransatte fra Kenya, Rwanda og Danmark har holdt workshops online for at dele erfaringer og inspirere hinanden til løsninger.

De mødtes i grupper med matchende faglig baggrund på tværs af verdensdele for at diskutere ligestilling, grøn omstilling og kvalitetsuddannelser – tre af de 17 Verdensmål.

Vi vil bremse klimaforandringerne

”Det har været helt vildt fedt at møde danskerne.

Vi har meget til fælles, selv om vi er langt fra hinanden. Vi er optaget af at gøre vores for at bremse klimaforandringerne og at forbedre vores uddannelsesforhold,” siger den unge kenyanske elektriker, Tom Wabwire som har været en del af Ulandssekretariatets projekt ’Unge viser vejen’.

Mikkel Krog, som er ungdomsformand i Dansk El-Forbund Ungdom – Storstrøm er enig i, at mange udfordringer er ens på tværs af verdensdelene.

”Selvom vi er så udviklet et land, som vi er, er de problematikker vi står med faktisk meget ens,” siger han og nævner som eksempel, at både Danmark og Kenya står med præcis de samme udfordringer med mangel på arbejdskraft til den grønne omstilling, og at erhvervsuddannelser ikke prioriteres højt nok.

Som en del af ’Unge Viser Vejen’-projektet deltog Dansk El-Forbund Ungdom, Metal Ungdom, FOA Ungdom og HK i sidste uge på Ulandssekretariatets stand ved Ungdommens Folkemøde i Valby Parken, der i løbet af to dage besøges af op mod 30.000 unge danskere.

Deres kampagneaktiviteter satte blandt andet fokus på manglen på faglærte til den grønne omstilling, nødvendigheden af at prioritere gode faglige uddannelser og udfordringer med forældede, stereotype forestillinger om fag og køn.

Ølkasse-taler og lærlingeoprør

Fra Metal Ungdom var Ungdomsformand i Dansk Metal Kolding-Vejen-Vojens Kristoffer Manegway og Sebastian Holm Håkansson på ølkasse-scenen for at holde taler om vigtigheden af at organisere sig og om behovet for at uddanne langt flere faglærte, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling.

Kristoffer Manegway fra Metal Ungdom holder ølkasse-tale under Ungdommens Folkemøde i Valbyparken. Foto: Ulandssekretariatet

Begge dele er noget, som også står højt på dagsordenen hos deres unge kenyanske metal-kollegaer. Under onlinemøderne med de kenyanske metalarbejdere fandt Kristoffer Manegway også ud af, at en anden fælles udfordring er behovet for at gøre op med diskrimination og chikane.

”Kvindelige medarbejdere kan blive krænket ved, at der bliver råbt kommentarer til dem om, at man ser godt ud, eller man skal lige smide noget tøj, eller ’kom lige herover og gør det her ved mig’. Det har de oplevet rigtig meget af dernede, og det har vi også,” siger Kristoffer Manegway.

”Jeg tror, arbejdsmiljøet bliver bedre, hvis vi får flere kvinder i metalbranchen, hvor tonen ofte er barsk,” siger Macbraytone Angaya, som er en af de unge kenyanske metalarbejdere fra Ulandssekretariatets ’Unge Viser Vejen’-projekt, der har mødtes online med Metal Ungdom.

Kampagner i DK, Rwanda og Kenya

HK’s del af standen på Ungdommens Folkemøde satte også fokus på ligestilling mellem kønnene, og de unge festivalgængere kunne blandt andet bidrage ved at skrive deres egne drømme for et uddannelsessystem, der er mindre kønsopdelt.

Louise Konnerup, som er aktiv i HK Ungdom fortæller, at noget af det, der gjorde allerstørst indtryk på hende under møderne med de unge fra Rwanda, var, hvor meget de havde til fælles.

Hundredvis af unge fik en snak med FOA Ungdom om ligestilling og opgør med fordomme under Ungdommens Folkemøde. Foto: Ulandssekretariatet

”Vores problematikker var så ens, selvom vi er mange tusinde kilometer fra hinanden og kommer fra to meget forskellige kulturer,” siger Louise Konnerup.

”Flere af de udfordringer, vi har i Rwanda, har man også i Danmark. For eksempel behovet for ligeløn og et stop for chikane på arbejdspladsen,” siger Akayezu Laurence, som er fagligt aktiv i Rwanda og en del af den gruppe, som har mødtes online for at diskutere ligestilling med unge fra HK.

Udover at deltage på Ungdommens Folkemøde har danske unge fra ’Unge Viser Vejen’-projektet også besøgt Klimafolkemødet og planlægger desuden at afholde kampagneaktiviteter på erhvervsskoler og folkeskoler. Grupperne af unge fra Rwanda og Kenya er også i fuld gang med kampagneaktiviteter, der sætter fokus på de tre Verdensmål i deres hjemlande.

Ulandssekretariatet står bag projektet, som er støttet af Engagementspuljen, der forvaltes af CISU og finansieres af Udenrigsministeriet.