Rigtig mange politikere taler om arbejdsstyrkens størrelse; alt for få taler om det, der egentlig betyder noget: Hvordan arbejdsstyrken er sammensat.

Det kan være bedøvende ligegyldigt, hvor mange vi er, hvis vi ikke har de kompetencer, vi har brug for.

Tallene viser os, at arbejdsstyrken faktisk er på vej til ikke at kunne håndtere de opgaver, der er fuldstændig afgørende for vores samfund, nemlig den grønne omstilling og vores velfærd.

Med de optag på erhvervsuddannelserne og professionsuddannelserne, vi har set i år, bør alle alarmklokker ringe hos de politikere, som netop er blevet valgt.

Lizette RISGAARD

Allerede i dag mangler vi både faglærte og medarbejdere på velfærdsområderne. Og problemet vil kun vokse. Med de optag på erhvervsuddannelserne og professionsuddannelserne, vi har set i år, bør alle alarmklokker ringe hos de politikere, som netop er blevet valgt.

27 faglærte forsvinder fra arbejdsmarkedet om dagen

I år er optaget på erhvervsskolerne faldet med hele 17 procent på grundforløb 2 sammenlignet med sidste år.

Selvom arbejdsstyrken frem mod 2030 vil vokse med 74.000, vil antallet af faglærte falde med 88.000. Det svarer til, at der forsvinder 27 faglærte fra arbejdsmarkedet om dagen.

Det er intet mindre end en katastrofe for vores samfund, at store faglærte generationer forlader arbejdsmarkedet, mens færre og færre vælger en faglært uddannelse. Vi kommer til at mangle rigtig mange faglærte hænder, ikke mindst til den grønne omstilling.

Også til velfærdsopgaver kommer vi i nærmest uoverskueligt omfang til at mangle medarbejdere, hvis vi ikke sætter ind nu.

Bekymrende få vil være sygplejerske, pædagog, socialrådgiver og lærer

Over de senere år har vi set færre og færre søge mod de store professionsuddannelser. Faldet slog en dramatisk rekord i år:

Uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og lærer oplevede et fald på henholdsvis 28, 18, 17 og 12 procent.

Det betyder, at vi kommer til at mangle kompetente medarbejdere, som kan tage hånd om vores børn, unge, syge og udsatte. Samtidig bliver konkurrencen om de unge kun større med udsigt til færre unge og flere børn og ældre.

Derfor ligger en stor, vanskelig og dobbelt udfordring foran os. Vi skal både have flere faglærte og flere professionsuddannede.

Ubalance vil svække dansk økonomi

Ellers ender ubalancerne på arbejdsmarkedet med at svække dansk økonomi. FH har regnet på det i kroner og ører:

På samfundsplan vil regningen lyde på i alt 111 mia. kr. i 2030, hvis vi lader antallet af ufaglærte vokse, mens færre og færre bliver faglærte og professionsuddannede.

STØT LÆRLINGEOPRØRET!

STØT LÆRLINGEOPRØRET!

Lærlingeoprøret skal bakkes op og bringes helt ind i folketingssalen. Alle snakker om manglen på faglært arbejdskraft. Nu skal politikerne følge de flotte ord op med konkret handling og stoppe uddannelsessnobberiet!

Skriv under på borgerforslag her!

En ny regering er nødt til at skabe balance på arbejdsmarkedet, hvis fremtidens velstand, velfærd og den grønne omstilling skal sikres.

For at rette op på det skæve arbejdsmarked foreslår vi, at det skal fremgå af et kommende regeringsgrundlag, at regeringen skal indkalde til trepartsforhandlinger, som afholdes hurtigst muligt efter, de private overenskomstforhandlinger er afsluttet i foråret 2023.

Konkret foreslår vi blandt andet, at kvaliteten på erhvervsskolerne styrkes med 500 mio. kr. om året, og at der bliver indført elevløn på grundforløb 2 på alle erhvervsuddannelser for at tiltrække flere elever.

Lærlingene gør med rette oprør over forældet værktøj og ringe forhold.

Du kan støtte deres forslag her

Derudover skal vi i fællesskab aftale en handlingsplan for rekruttering til uddannelserne på velfærdsområderne, i undervisningssektoren, ja alle uddannelsesområderne.

Uddannelserne skal gøres attraktive for flere unge og voksne, og vi skal styrke kvaliteten og understøtte bedre karriereveje.

Det nye Folketing skal i arbejdstøjet.

Erhvervsuddannelse
Erhvervsuddannelse
Erhvervsuddannelse
Lærlingene har gjort oprør mod uddannelsessnobberiet. Det skal vi lytte til. For de påpeger faktisk et stort problem på det danske arbejdsmarked.
Beskæftigelse
Beskæftigelse
Beskæftigelse
Det er godt, at regeringen vil give de SoSu-studerende løn, mens de uddanner sig. Men der er behov for at give elevløn til alle kommende faglærte og for at forbedre uddannelserne – for ”vi har svigtet de unge på erhvervsskolerne”, siger Lizette Risgaard.