Uddannelses- og Forskningsministeriet peger på, at udviklingen dels skyldes corona-pandemien, som fik flere til at søge en videregående uddannelse i 2020 og 2021, samt at aftalen om at reducere engelsksprogede videregående uddannelser også har haft indvirkning på søgningen til kvote 2.  

Sammenholdt med sidste år er søgningen til erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne faldet med henholdsvis 37 pct. og 22 pct.

På erhvervsakademierne skal faldet i høj grad ses i lyset af, at der fra 2022 er lukket for optaget på engelsksprogede uddannelser.

Det voldsomme fald i søgningen til uddannelse som lærer, sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver er stærkt bekymrende

Nanna højlund

I forhold til professionsbacheloruddannelserne er det særligt uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver, som har oplevet et voldsomt fald på henholdsvis 36 pct., 21 pct., 17 pct. og 18 pct.

”Det voldsomme fald i søgningen til uddannelse som lærer, sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver er stærkt bekymrende”, siger Nanna Højlund.

Det går den forkerte vej

Over en årrække har kvote-2-søgningen til de fire nævnte uddannelser været vigende. Samtidig ser vi ind i en demografisk udvikling, hvor der bliver flere børn og ældre kombineret med mindre ungdomsårgange.

Så meget faldt ansøgningen til professionsbachelor

36%

Sygeplejerske

21%

Pædagog

17%

Lærer

18%

Socialrådgiver

Kombinationen af den demografiske udvikling og den vigende søgning til de store professionsbacheloruddannelser betyder, at det bliver sværere at rekruttere kvalificeret personale til folkeskolen, hospitaler, vuggestuer, botilbud og ældreplejen. 

”Det er afgørende for udviklingen af vores velfærdssamfund, at der er nok kvalificerede medarbejdere, som kan tage hånd om vores børn, syge, udsatte og ældre.

Vi kan håbe, at det hele ser anderledes ud, når vi kender det endelig optag, men i min optik vil det være en farlig strategi. Jeg ser gerne, at politikerne og arbejdsmarkedets parter allerede nu går sammen om en national handlingsplan for at øge rekrutteringen til professionsuddannelserne på velfærdsområdet”, siger Nanna Højlund.

Det endelige optag på de videregående uddannelser offentliggøres den 28. juli og omfatter både søgningen via kvote 2 og kvote 1. 

Fakta

Ansøgere via kvote 2 vurderes på et andet grundlag end alene karaktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse, når de søger om optag på en videregående uddannelse.

Det gælder eksempelvis faglærte, som ønsker at bygge oven på med en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse eller ansøgere til uddannelser, hvor der indgår en optagelsessamtale/-prøve eller lignende som led i adgangskravene.

De mange ansøgere må nu vente indtil den 28. juli, hvor alle ansøgere, der har søgt ind via kvote 1 og 2, får svar på deres ansøgning.