Valget er nu overstået, og regeringsforhandlingerne er i gang. Der har fra begge sider af Folketinget været udtrykt et ønske om brede forlig, og der er nok at tage fat på.

En dansk implementering af EU-rådets aftale om et solidaritetsbidrag for energivirksomheder bør ligge lige for.

Mens de fleste danskere mærker inflationen, hver gang de står i køledisken eller tjekker post fra Betalingsservice, så er der dele af erhvervslivet, der tjener stort på de pludselige prisstigninger.

JONAS SCHYTZ JUUL

For mens de fleste danskere mærker inflationen, hver gang de står i køledisken eller tjekker post fra Betalingsservice, så er der dele af erhvervslivet, der tjener stort på de pludselige prisstigninger.

En indtjening, som man formentlig ikke havde forudset eller gjort noget særligt for at tilvejebringe.

Energisektor skovler penge ind

HBS Economics har for FH beregnet, at den forventede indtjening i den danske energisektor vil være omkring 30 mia. kr. i 2022. Og det er endda et konservativt skøn. Det er markant mere end de foregående år og i øvrigt billedet på en tendens, der præger hele energisektoren i Europa.

EU-rådet er allerede skredet til handling og vedtog for godt en måned siden en pakke, der skal håndtere krisen med stigende energipriser i Europa. Planen indeholder bl.a. en skat på den ekstraordinære indtjening.

Dels i form af et indtjeningsloft for el-sektoren og dels i form af et solidaritetsbidrag på den ekstraordinære indtjening i resten af energisektoren.

Solidaritetsbidrag kan bringe milliarder i statskassen

Med den forventede indtjening i den danske energisektor vil et forsigtigt skøn være, at en dansk implementering kan indbringe et par milliarder i statskassen øremærket akutte inflationsinitiativer.

Pengene vil falde på et tørt sted.

For med den seneste pakke med inflationshjælp, som et bredt flertal i folketinget vedtog i slutningen af september, er reserven på S-regeringens finanslovsforslag brugt. I praksis er råderummet til nye kriseinitiativer derfor udtømt.

At dømme ud fra partiernes meldinger i valgkampen er der bred appetit på nye initiativer. Både målrettet inflationen men også i lyset af de akutte problemer i velfærden.

Helt naturligt, at et solidaritetsbidrag for den danske energisektor bidrager med finansiering på den kommende finanslov

JONAS SCHYTZ JUUL

Det er derfor helt naturligt, at et solidaritetsbidrag for den danske energisektor bidrager med finansiering på den kommende finanslov. Ikke mindst i lyset af, at både blå og røde partier har tilkendegivet støtte til EU-rådets beslutning.

Udvid solidaritetsbidrag til andre brancher med unaturligt høje profitter

I FH mener vi desuden, at man skal undersøge nøje, om og hvordan solidaritetsbidraget kan udvides til andre brancher, hvor indtjeningen er ekstraordinær høj.

Gennemsnitslæseren af Børsen vil formentlig ikke flyve op ad stolen af begejstring. Men for at komme den mest forudsigelig kritik i forkøbet, vil jeg understrege, at det her ikke handler om udskamning eller at straffe investeringslystne virksomheder.

Vi taler om et ekstra bidrag på den del af overskuddet, der ligger udover en 20 pct. stigning sammenlignet med de foregående år.

Hvis man kommer gennem 2022 med sådan en vækst i indtjeningen, så er det rimeligt, at man bidrager lidt ekstra til de aktuelle samfundsudfordringer.

Det er derfor, vi kalder det et solidaritetsbidrag.