Antallet af sæsonkorrigerede bruttoledige faldt fra juli 2022 til august 2022 med 1.200 fuldtidspersoner til et niveau på 77.300 fuldtidspersoner.

Det efterlader ledighedsprocenten på 2,7, hvilket er uændret i forhold til juli. Faldet i august kommer efter stigninger i maj, juni og juli.

Download hele notatet med baggrund, tal, figurer og dokumentation (PDF)