I FH har vi kæmpet imod direktivet, siden vi første gang hørte om ideen.

Vi har fremført gang på gang, at vi mener, at direktivet strider imod den bestemmelse i Lissabon-Traktaten der siger, at EU ikke må lovgive om lønforhold.

Vi mener, at det er vigtigt at sætte foden ned og sige fra i netop denne sag, der er så principielt vigtig for os. Vi kan ikke stiltiende se på, at den danske arbejdsmarkedsmodel risikerer at blive udfordret

Bente sorgenfrey, næstformand i fh

Det er heldigvis lykkedes at gøre direktivet mindre problematisk på en række punkter, siden det første udkast blev præsenteret. Det ændrer ikke ved, at direktivet kan blive starten på en glidebane, hvor EU lovgiver på områder, hvor de ikke har kompetence.

I den kommende tid vil FH være i dialog med regeringen om de næste skridt. Et enigt forretningsudvalg i FH besluttede tirsdag den 13. september at opfordre den danske regering til at gå til EU-Domstolen for at få direktivet annulleret, fordi det ikke overholder Traktatens bestemmelser. Den danske regering har ca. 2 måneder til at beslutte sig for, om man vil anlægge et såkaldt annullationssøgsmål eller ej.

Det er i sidste ende en politisk beslutning og en afvejning af fordele og risici, om man vil gøre det. ”Vi mener, at det er vigtigt at sætte foden ned og sige fra i netop denne sag, der er så principielt vigtig for os. Vi kan ikke stiltiende se på, at den danske arbejdsmarkedsmodel risikerer at blive udfordret” siger Bente Sorgenfrey, næstformand i FH.

FH’s opfordring til regeringen

Læs mere om FH’s opfordring til regeringen her