På dagens møde i Fagbevægelsens Hovedorganisation besluttede et enigt forretningsudvalg at opfordre den danske regering til at anlægge et såkaldt annullationssøgsmål mod hele EU’s mindstelønsdirektiv.

Fagbevægelsen mener fortsat, at EU i henhold til traktaten ikke har hjemmel til at lovgive om lønforhold – og at det netop er, hvad EU gør med dette direktiv.

Vi mener, at det kan underminere det danske aftalesystem, at EU blander sig i lønforhold. EU skal ikke blande sig i, hvordan vi indretter vores arbejdsmarked i Danmark

Lizette Risgaard

”Vi mener, at det kan underminere det danske aftalesystem, at EU blander sig i lønforhold. EU skal ikke blande sig i, hvordan vi indretter vores arbejdsmarked i Danmark”, siger formand for FH, Lizette Risgaard.

FH vil i den kommende tid indgå i en dialog med regeringen om de næste skridt. 

Fakta

I Danmark har arbejdsmarkedets parter og den danske regering fra dag ét været modstandere af direktivet om mindsteløn.

Danmark har også stemt nej i EU’s Ministerråd, når direktivet har været til behandling. Det kommer den danske regering også til at gøre, når Ministerrådet skal giver den sidste, formelle godkendelse af direktivet.

I dag stemmer Europa-Parlamentet om direktivet, der forventes godkendt med stort flertal. Men langt de fleste danske og svenske medlemmer af Parlamentet forventes at stemme imod.