Med ophøret af Covid-19 i foråret, er arbejdsløsheden faldet i hele EU.

Da pandemien var på sit højeste i slutningen af 2020 blev arbejdsløsheden målt til 7,8%, hvorimod arbejdsløsheden i foråret 2022 blev målt til 6,2%. I foråret 2021 havde 17% EU-borgere i aldersgruppen 18-29 år mistet deres arbejde, mens procentsatsen er faldet til 9 % i foråret 2022.

Undersøgelsen viser også, at hjemmearbejde er kommet for at blive. I sommeren 2020 arbejdede 33% af dem der deltog i undersøgelsen udelukkende hjemme, hvorimod at tallet er faldet i foråret 2022 til 12%.

Hjemmearbejde er kommet for at blive

På trods af den gradvise tilbagevenden til arbejdspladsen for majoriteten af arbejdstagere i EU, forbliver interessen om at arbejde hjemmefra delvist meget stærk. Over 60% af både mænd og kvinder foretrækker at arbejde hjemmefra flere gange om måneden.

Den udvikling hænger også godt sammen med, at i løbet af efteråret igangsættes forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter med henblik på at udarbejde forslag til et direktiv om telearbejde herunder retten til at være offline.

LÆS UNDERSØGELSE: Fifth round of the Living, working and COVID-19 e-survey: Living in a new era of uncertainty