Den danske landerapport viser bl.a., at arbejdsløsheden i Danmark har været på det laveste niveau siden 2008. Det skyldes en stærk økonomisk genopretning i Danmark efter pandemien som medførte, at arbejdsløshedsraten kom helt ned på 5,1% i 2021.

Mangel på arbejdskraft

Den store efterspørgsel på arbejdskraft har medført udfordringer for økonomien. Særligt indenfor byggearbejde og dele af den industrielle sektor har der været udfordringer med at finde arbejdskraft. Det har spredt sig yderligere til servicesektoren efter genåbningen af samfundet i foråret 2021.

Kommissionen opdaterer retningslinjerne

Med forårspakken fremsætter Kommissionen også en opdatering af retningslinjerne for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker. Retningslinjerne er et redskab til at skabe fælles prioriteter for nationale beskæftigelses- og socialpolitikker og derved gøre politikkerne mere retfærdige og mere rummelige. I år har Kommissionen især fokus på beskæftigelsen efter COVID-19, men også på den grønne og digitale omstilling, som skal være social retfærdig.

Den næste del af processen er, at retningslinjerne skal vedtages efter en diskussion i Rådet.

Læsetips

Europa-Parlamentet har præsenteret en rapport om den demografiske udfordring i EU. Rapporten viser bl.a., at udfordringen er blevet større under corona.

ETUI har udarbejdet en rapport, der undersøger, om EU’s vej til retfærdigt arbejde lever op til de ambitiøse klimamålsætninger.

Eurofound har lavet en rapport, der belyser etikken på den digitale arbejdsplads. Moderne teknologier påvirker arbejdsforholdene, og det skaber en ny udfordring på arbejdspladserne.

Det sker

6. – 9. juni – Plenar

Europa-Parlamentet holder plenarforsamling i Strasbourg, hvor bl.a. fattigdom blandt kvinder i Europa, en social klimafond, EU’s udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik efter Ruslands invasion af Ukraine og fit for 55 er på dagsordenen. Læs mere om dagsordenen her.

7. juni – ETUI

ETUI holder et online dialogmøde om social dialog og herunder styringen af kunstig intelligens. Tilmeld dig dialogmødet her.

8. juni – ØSU

ØSU holder en offentlig høring om at promovere arbejdsmobilitet for at støtte den økonomiske genopretning. Læs mere om høringen her.