”Det er et rigtig godt resultat, for fremadrettet kan Danmark være med til at træffe de beslutninger, der påvirker vores hverdag, når vi taler forsvars- og sikkerhedspolitik ”, siger FH-formand, Lizette Risgaard.

Kommentaren kommer på baggrund af valgresultatet den 1. juni, der gav 66,9 procent procent til ja-siden og 33,1 procent til nej-siden. Stemmeprocent var 65,8 procent.

Et klokkeklart ja

”Det er utrolig positivt, at det blev et klart ja, så der ikke hersker tvivl om Danmarks engagement og placering i samarbejdet med de øvrige lande”, siger Lizette Risgaard.

Vi hører med i kernen af EU-samarbejdet. Også når det gælder udviklingen af den fremtidige europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik. Derfor skal vi ikke som det eneste EU-land stå udenfor, når der træffes beslutninger, som også påvirker danskerne

Lizette Risgaard

”Vi hører med i kernen af EU-samarbejdet. Også når det gælder udviklingen af den fremtidige europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik. Derfor skal vi ikke som det eneste EU-land stå udenfor, når der træffes beslutninger, som også påvirker danskerne”.

”Når der er uro rundt omkring i verden, risikerer danskerne også at blive ramt af inflation, faldende realløn, arbejdsløshed osv. Fremover sider vi med ved bordet og kan bidrage til at finde løsninger”, siger Lizette Risgaard.

Læsetips

Europa-Parlamentet har præsenteret en rapport om den demografiske udfordring i EU. Rapporten viser bl.a., at udfordringen er blevet større under corona.

ETUI har udarbejdet en rapport, der undersøger, om EU’s vej til retfærdigt arbejde lever op til de ambitiøse klimamålsætninger.

Eurofound har lavet en rapport, der belyser etikken på den digitale arbejdsplads. Moderne teknologier påvirker arbejdsforholdene, og det skaber en ny udfordring på arbejdspladserne.

Det sker

6.–9. juni – Plenar

Europa-Parlamentet holder plenarforsamling i Strasbourg, hvor bl.a. fattigdom blandt kvinder i Europa, en social klimafond, EU’s udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik efter Ruslands invasion af Ukraine og fit for 55 er på dagsordenen. Læs mere om dagsordenen her.

7. juni – ETUI

ETUI holder et online dialogmøde om social dialog og herunder styringen af kunstig intelligens. Tilmeld dig dialogmødet her.

8. juni – ØSU

ØSU holder en offentlig høring om at promovere arbejdsmobilitet for at støtte den økonomiske genopretning. Læs mere om høringen her.