Tirsdag formiddag lancerede ekspertgruppen for en grøn skattereform sine anbefalinger.

Ekspertgruppen har lavet et grundigt stykke arbejde med brugbare modeller for højere CO2-afgifter. Desværre går de relativt let henover beskæftigelses- og fordelingsvirkningerne af deres tre bud på en afgiftsreform.

Ekspertgruppen peger på, at model 1 kan koste 4.000 arbejdspladser i særligt gartnerier, fiskerier, cement- og teglindustrien og på raffinaderier. Det vil selvfølgelig gå hårdt udover de berørte medarbejdere og deres lokalområder.

Ekspertgrupper konkluderer en kende overfladisk

FH Publikation

FH publikation om lønmodtagernes holdning til grøn omstilling:

“En retfærdig grøn omstilling”

At ekspertgruppen på den baggrund konkluderer, at CO2-afgiften ikke øger uligheden ved blot at antage, at lønningerne vil falde lige meget for alle husholdninger i Danmark, er en kende overfladisk.

Ekspertgruppen kalder det desuden en ’mindre omstilling’ af beskæftigelsen. Her er det værd at bemærke, at anbefalingerne kun gælder første runde af en grøn skattereform.

Til efteråret, når ekspertgruppen skal levere anbefalinger til beskatning af landbruget og vejtransporten, bliver beskæftigelseseffekterne langt større, som de miljøøkonomiske vismænd har vist. Derfor bør man ikke negligere den udfordring, omstillingen af beskæftigelsen er.

Ekspertgruppen bør i sin endelige rapportering til efteråret grave et spadestik dybere og kortlægge hvem, der bliver ramt af højere afgifter, og hvordan man hjælper dem, der skal finde ny beskæftigelse som led i den grønne omstilling.

JONAS SCHYTZ JUUL

Ekspertgruppen bør i sin endelige rapportering til efteråret grave et spadestik dybere og kortlægge hvem, der bliver ramt af højere afgifter, og hvordan man hjælper dem, der skal finde ny beskæftigelse som led i den grønne omstilling.

I FH udsendte vi i januar en rapport, hvor vi undersøgte lønmodtagernes holdninger til den grønne omstilling. Opbakningen er høj og bredt funderet på tværs af alder, indkomst og geografi. 77 pct. er desuden enige i, at den grønne omstilling skal være socialt retfærdig.

Lønmodtagerne har bekymringer

Samtidig har lønmodtagerne visse bekymringer omkring omstillingen. Mest udbredt er bekymringer for højere priser og øget ulighed. Den stærkeste bekymring er imidlertid jobtab: hele 48 pct. vil blive mere negative, hvis de selv eller en i husstanden skulle søge nyt job som følge af omstillingen.

Som ekspertgruppen påpeger, skal den kommende grønne skattereform afveje hensynet til lækage og tab af arbejdspladser over for hensynet til skatteydernes pengepung.

Helt skævt at sænke selskabsskatten

I den afvejning er det helt skævt at sænke selskabsskatten som i ekspertgruppens første model, der vil forgylde virksomheder, der er stort set uberørte af CO2-afgiften. Det er der ikke meget retfærdighed i.

Vi skal styrke det økonomiske sikkerhedsnet, så der skabes tryghed for den enkelte lønmodtager i omstillingsperioden

JONAS SCHYTZ JUUL

Provenuet bør i stedet anvendes på uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen, så vi kan sikre, at de, der skal finde ny beskæftigelse, får et nyt, godt job i en grønnere økonomi.

Vi skal styrke det økonomiske sikkerhedsnet, så der skabes tryghed for den enkelte lønmodtager i omstillingsperioden. Og endelig skal fordelingseffekterne adresseres, således at særligt udfordrede grupper kompenseres.

Sådan kan vi sikre, at den grønne skattereform bliver socialt retfærdig.

Indlægget er bragt i Børsen 11.02.22

LÆS OGSÅ: Nu skal politikerne tage ansvar for lønmodtagerne