Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) afgiver hermed høringssvar til udkast af lovforslag om ændring af retssikkerhedsloven (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet m.v.).

FH bakker op om forslaget om at styrke retssikkerheden, som en del af udmøntningen af initiativet om bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet, som indgår i den politiske aftale ”Udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds-, og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025.

Der har længe været fokus på de retssikkerhedsmæssige udfordringer på handicapområdet, og det er beklageligt, at der ikke er sket en reduktion i omgørelsesprocenten på socialområdet.

Juridisk kvalitet i sagsbehandling skal sikres

Det er derfor positivt at skærpe kravene til kommunalbestyrelsernes behandling af Danmarkskortet med henblik på at sikre kommunalpolitisk fokus på at styrke retssikkerheden og sikre juridisk kvalitet i kommunernes sagsbehandling på socialområdet.

Det er særligt positivt, at kommunalbestyrelserne på baggrund af den årlige behandling af Danmarkskortet, skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan og at Ankestyrelsen – hvis kommunalbestyrelsen beslutter ikke at udarbejde en handlingsplan – kan pålægge dem at udarbejde en handlingsplan.

Det understøtter, at det er de kommuner, der har udfordringer i sagsbehandlingen, der skal lave en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, og ikke de kommunerne, der ikke har.

Det er samtidig fornuftigt, at Ankestyrelsen også kan beslutte, at kommunalbestyrelsen skal behandle resultatet af andre af Ankestyrelsens undersøgelser og aktiviteter, der er omfattet af Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomheden. Det vil styrke det vidensgrundlag, der skal danne grundlag for kommunalbestyrelsens drøftelse af deres praksis.

Med venlig hilsen

Majbrit berlau
Næstformand
Fagbevægelsens Hovedorganisation