EU’s beskæftigelsesministre har i dag vedtaget deres position forud for forhandlingerne med Europa-Parlamentet om et EU-direktiv om mindsteløn.

Med et bredt mandat fra Folketinget, stemmer den danske beskæftigelsesminister nej til forslaget.

Den danske regering har valgt at trække en streg i sandet og gjort det klart, at EU ikke bør blande sig i løndannelsen i medlemslandene. Det kan vi kun hilse velkomment og bakke op om

Bente Sorgrenfrey

”Den danske regering har valgt at trække en streg i sandet og gjort det klart, at EU ikke bør blande sig i løndannelsen i medlemslandene. Det kan vi kun hilse velkomment og bakke op om” siger Bente Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Hun understreger, at det i Danmark ikke er politikerne – hverken på Christiansborg eller i Bruxelles, der fastsætter lønnen.

”Hos os forhandles lønnen mellem arbejdsmarkedets parter, og den model har skaffet os gode lønninger og arbejdsvilkår i mere end 100 år. Det ønsker vi under ingen omstændigheder at sætte over styr”, siger hun.

Indrømmelser

Under forhandlingerne i Ministerrådet er der givet en række indrømmelser til Danmark og Sverige. Overfor Rådets udspil står et langt mere vidtgående forslag fra Europa-Parlamentet. Hvis det imødekommes, vil det udgøre store udfordringer for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Forhandlingerne mellem Rådet og Parlamentet begynder i starten af 2022. Her vil Frankrig som formandskabsland repræsentere Ministerrådet.

Både Rådet og Parlamentet skal senere tage stilling til det kompromisforslag, man når frem til i forhandlingerne.

FH vil sammen med sine svenske søsterorganisationer, DA og en danske regering følge forhandlingerne nøje og foretage grundige vurderinger af det endelige kompromisforslag og konsekvenserne for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Det har været opmuntrende at opleve, at arbejdsmarkedets parter og regeringen har kunnet arbejde så tæt sammen i denne sag. Det vil jeg gerne kvittere for. Lige som vi mener, at det er opmuntrende, at et så bredt flertal i Folketinget bakker op om vores arbejdsmarkedsmodel

BeNTE SORGENFREY

”Det har været opmuntrende at opleve, at arbejdsmarkedets parter og regeringen har kunnet arbejde så tæt sammen i denne sag. Det vil jeg gerne kvittere for. Lige som vi mener, at det er opmuntrende, at et så bredt flertal i Folketinget bakker op om vores arbejdsmarkedsmodel”.