Der er godt gang i dansk økonomi og arbejdsmarkedet i øjeblikket. Både aktiviteten og beskæftigelsen overstiger nu niveauet fra før coronapandemien.

Og den gode nyhed er, at der er udsigt til, at det fortsætter. I FH’s nye økonomiske prognose ser vi ind i en fortsat stigning i beskæftigelsen og en pæn vækst de kommende år.

Opsvinget er en gylden mulighed for at få alle med. En mulighed, som vi ikke må lade gå til spilde.

Jonas Schytz Juul

Det er også budskabet fra de fleste andre prognosemagere. At dansk økonomi efter et kraftigt opsving på den korte bane og i kølvandet af genåbningen af samfundet lægger an til en blød landing.

Der er imidlertid lige så stor enighed om, at der er meget usikkerhed forbundet med prognoserne i øjeblikket.

Økonomien er i en tilpasningsfase

For det første er Covid-19 fortsat iblandt os. Den aktuelle stigning i smittetilfælde både herhjemme og i udlandet skaber tvivl om, hvorvidt det kan blive nødvendigt at indføre nye aktivitetsdæmpende restriktioner i samfundet.

For det andet er inflationen steget betydeligt de seneste måneder i flere lande. Herunder i Danmark, hvor det særligt skyldes stigende energipriser.

Og for det tredje befinder økonomien og arbejdsmarkedet sig verden over i en form for tilpasningsfase. Fra at have ligget stille i en lang periode, til på kort tid at opleve en kraftig efterspørgsel.

Det har bl.a. bidraget til globale forsyningsudfordringer. Og på arbejdsmarkedet har det givet udslag i nogle rekrutterings­ud­for­drin­ger, da mange virksomheder efterspørger meget arbejdskraft på samme tid.

Jo flere, der får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, jo større bliver beskæftigelsesmulighederne også for samfundet.

JONAS SCHYTZ JUUL

Beskæftigelsen vil nå nye højder

Vurderingen er dog, at der i høj grad er tale om midlertidige faktorer, og at vi kan se ind i mere normale tilstande allerede i løbet af næste år.

Dermed ser vi også ind i at beskæftigelsen i Danmark vil nå nye højder. Og det er der plads til. Selv om ledigheden i dag er på det laveste niveau i næsten 13 år, kan beskæftigelsen fortsætte med at stige. Vel at mærke uden at den højere temperatur får arbejdsmarkedet til at koge over.

Der kommer nemlig mange ind i arbejdsstyrken i disse år – og i de kommende år. Ikke mindst fordi pensionsalderen stiger, og flere personer dermed skal være aktive på arbejdsmarkedet i længere tid.

Derudover vil bedringen i økonomien givetvis sende flere studerende og udlændinge på arbejdsmarkedet. Omkring 2/3 af fremgangen i beskæftigelsen de næste par år vurderes således, at kunne tilskrives en øget arbejdsstyrke.

Gylden mulighed

Samtidig er der rigtig gode muligheder for, at vi kan gøre det endnu bedre, hvis vi sørge for, at alle kommer med i opsvinget, og at flere personer på kanten af arbejdsmarkedet får fodfæste.

Det gavner ikke kun den enkelte i form af højere indkomst og større jobsikkerhed. Jo flere, der får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, jo større bliver beskæftigelsesmulighederne også for samfundet.

Det er derfor en rigtig god forretning både for den enkelte og for samfundet som helhed, når flere får mulighed for at komme i beskæftigelse og forsørge sig selv. Derfor er opsvinget også en gylden mulighed for at få alle med. En mulighed, som vi ikke må lade gå til spilde.

Indlæg bragt i Børsen 19.11.21