Et fremtidssikret system for voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), der understøtter en omstillingsparat arbejdsstyrke og arbejdsmarkedets behov, er helt centralt, hvis vi skal kunne håndtere kommende kriser og de store udfordringer, vi står over for samfund. Det gælder den grønne omstilling, en klog og kritisk anvendelse af digitale og teknologiske muligheder samt videreudviklingen af vores velfærdssamfund.

Med aftalen i sidste uge er første skridt taget i retning af et fremtidssikret VEU-system. Men et robust VEU-system kræver, at alle parter træder et skridt frem og lader de nødvendige investeringer følge med.

Jonas Schytz Juul

Derfor var det også vigtigt, at FH i sidste uge blev enige med regeringen og arbejdsgiverne om at forlænge trepartsaftalen fra 2017 om et styrket og mere fleksibelt VEU med et år.

Fire pejlemærker

Men endnu vigtigere, så tegner aftalen konturerne for VEU-systemet over de kommende år. Aftalen lægger nemlig i form af fire pejlemærker sporene for de trepartsforhandlinger, der skal være i foråret 2022 om langsigtede, ambitiøse løsninger, der omfatter hele VEU-systemet.

Det er mere afgørende for de danske lønmodtagere nu end nogensinde før, at vi har et stærkt VEU-system, hvor det er muligt at skifte spor og påtage sig nye funktioner gennem et langt arbejdsliv.

Derfor har vi i FH en klar målsætning til de kommende forhandlinger. Vi vil have et styrket VEU-system, som gør det muligt, for ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse, at få de nødvendige kompetencer, der kræves på et foranderligt arbejdsmarked.

Mange mangler basale færdigheder

I forbindelse med sidste uges aftale blev det bl.a. drøftet, hvordan vi får sat turbo på uddannelsesindsatsen over for de 600.000 voksne, der mangler basale færdigheder i dansk og matematik og en million voksne, der mangler færdigheder i it. Det er vigtigt, for det er en stor udfordring for vores arbejdsmarked, når så mange har problemer med at læse, skrive, regne og bruge it på et grundlæggende niveau.

Derfor glæder vi os også over, at der nu er enighed om at opstarte drøftelserne om en målsætning for en markant reduktion i antallet af voksne, som mangler disse basale færdigheder. Samt at der i forbindelse med forhandlingerne til foråret skal laves en national handlingsplan for, hvordan vi så får nedbragt antallet.

En handlingsplan, der bl.a. bør indeholde et omfattende screeningsprogram, samt at der i samarbejde med arbejdsmarkedets parter skal ske en markant styrket indsats på offentlige og private arbejdspladser.

Bedre økonomiske rammer

Derudover er det afgørende, at vi får skabt bedre økonomiske rammer omkring efter- og videreuddannelse, så også voksne med familie og faste udgifter kan være med. Konkret skal flere medarbejdere have mulighed for at få kompensation for tabt løn og tilskud til uddannelse på videregående niveau. Det er nødvendigt efter mange år med faldende investeringer i VEU.

Med aftalen i sidste uge er første skridt taget i retning af et fremtidssikret VEU-system. Men et robust VEU-system kræver, at alle parter træder et skridt frem og lader de nødvendige investeringer følge med. Det gælder både lønmodtagerne, arbejdsgiverne og staten. VEU skal være et samfundsansvar. Vi har ikke råd til andet.

Indlæg bragt i Børsen 22.10.21