Inden Rasmus Bøgh Bæk begyndte som elektrikerlærling i virksomheden DI-Teknik havde han aldrig tænkt over, hvad en tillidsrepræsentant er for en størrelse. Heller ikke en arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant.

Men i dag står det klart for 23-årige Rasmus Bøgh Bæk fra Køge, at tillidsvalgte dækker ens ryg og skaber tryghed.

”Jeg oplever, at vores tillidsrepræsentanter er over det hele i firmaet. Og som unge lærlinge er vi 100 procent sikre på, at vi kan gå til vores tillidsrepræsentant med hvad som helst, og at han vil gøre hvad som helst for løse problemet og hjælpe,” siger Rasmus Bøgh Bæk, der er medlem af Dansk El-Forbund.

For unge mennesker er det godt, at tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten er der fra starten. Både til at forklare og insistere på nødvendigheden af at gå med hjelm og sikkerhedsvest, og også hvis man havner i problemer.

Rasmus Bøgh Bæk

Om knap halvandet år er han færdiguddannet elektriker. Den unge lærling har en praktikplads i virksomheden DI-Teknik, hvor han får masser af opgaver og ansvar. Blandt andet har han været med til at ombygge og modernisere det gigantstore vandværk ved Søndersø i Nordsjælland.

Han er allerede ferm til at installere styre-tavler, PLC’er og kilometervis af kabler.

Firmaet, der leverer el- og automationsløsninger til blandt andet vandværker, hospitaler og produktionsvirksomheder, har i alt 15 lærlinge. Og Rasmus Bøgh Bæk oplever, at tillidsrepræsentanten rækker ud efter de unge og tager dem alvorligt.

”En af de andre lærlinge skulle være far, og der hjalp tillidsrepræsentanten med at få skabt klarhed omkring hans ret til barselsorlov. Hvis man har spørgsmål eller problemer om ferie, kørselspenge eller knas med en projektleder, så er tillidsrepræsentanten også på banen,” siger han.

Den gode grundstemning

Rasmus Bøgh Bæk anfører også, at der er et tæt samarbejde mellem tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, så de sammen sikrer, at de unge får tilstrækkelig med introduktion til sikkerhed. På en farlig arbejdsplads er det alfa og omega, siger han.

Som ny på arbejdsmarkedet er det også gået op for Rasmus Bøgh Bæk, at tillidsrepræsentanten sørger for en god grundstemning og dermed gør det sjovere at gå på arbejde.

Tillidsrepræsentant fra Fagbevægelsens Hovedorganisation
Det er både hårdt og vigtigt arbejde at være tillidsrepræsentant, men man får jo også masser af respekt igen fra kollegerne, når man altid står på mål for os“, siger Det er både Rasmus Bøgh Bæk

”For unge mennesker er det godt, at tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten er der fra starten. Både til at forklare og insistere på nødvendigheden af at gå med hjelm og sikkerhedsvest, og også hvis man havner i problemer. Det er rart at opleve, at arbejdsmiljøet bliver taget alvorligt, så vi ikke risikerer at lave noget hasarderet og komme til skade,” siger Rasmus Bøgh Bæk.

De unge lærlinge i DI-Teknik har også opdaget, at det er fast arbejde at være tillidsvalgt, fordi der ofte dukker akutte problemer op, der ikke kan vente på skrivebordet til næste dag.

”Det er både hårdt og vigtigt arbejde at være tillidsrepræsentant, men man får jo også masser af respekt igen fra kollegerne, når man altid står på mål for os,” griner Rasmus Bøgh Bæk.