Et flertal i Folketinget vil gribe ind i sygeplejerskekonflikten og ophøje mæglingsforslaget af 18. maj 2021 til lov.

Af mæglingsforslaget fremgår der følgende:

’FH har stillet forslag om, at regeringen, efter de offentlige overenskomstforhandlinger er afsluttet, nedsætter en komite om lønstrukturer i den offentlige sektor, bl.a. med deltagelse af parterne på det offentlige område. Komiteen kommer med anbefalinger/konklusioner, under hensyn til, at løn og andre ansættelsesvilkår i den offentlige sektor fastsættes ved kollektive overenskomster og aftaler, der indgås mellem de respektive arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Dansk Sygeplejeråd, Radiografrådet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er enige om at tilslutte sig FH’s anbefaling.’

FH’s formand Lizette Risgaard siger:

’Det er ærgerligt, at parterne ikke kunne finde hinanden, og at det derfor endte med et indgreb – men nu må vi se fremad. Vi har foreslået en lønkomite, der kan redde trådene ud i forhold til lønstrukturerne på det offentlige område. Det er godt, at et flertal i Folketinget er enige i, at vi skal have den lønkomite. Jeg forventer, at alle går konstruktivt ind i det arbejde for at dokumentere, hvordan billedet reelt ser ud på det offentlige arbejdsmarked, og herefter anbefaler løsninger, der samler og kan få os godt videre.’