I 2020, hvor økonomien gik i stå fra den ene dag til anden pga. coronakrisen, gik ca. 187.000 fra beskæftigelse til dagpenge. Hver tredje af dem havde her deres første møde med dagpengesystemet. Det viser nye tal fra FH baseret på STAR’s DREAM-register.

Der er tale om et bredt udsnit på tværs af fx alders- og uddannelsesgrupper.

Tallene viser, at dagpengene er et afgørende et sikkerhedsnet for landets over to mio. forsikrede danskere. Det pointerer formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Læs mere

LÆS HELE ANALYSEN: Gode muligheder for et stærkt comeback

FH’s dagpengeforslag (iPaper)

FH’s 2030-plan – om finansieringen af dagpengeforslagene (iPaper)

Nøglen til et velfungerende arbejdsmarked

”Rigtig mange mennesker oplevede sidste år et stort indkomsttab. 2020 var en alvorlig påmindelse om, hvor vigtigt et trygt økonomisk sikkerhedsnet er. For alle kan blive ramt af arbejdsløshed. Det gælder både unge og gamle og fra ufaglært til akademiker,” siger Lizette Risgaard.

Derfor bør politikerne styrke dagpengesystemet for at opretholde trygheden for a-kassemedlemmerne, mener FH-formanden.

”Jeg tror på, at en tryg arbejdsstyrke er nøglen til et velfungerende arbejdsmarked og stærk økonomi. Derfor er mit klare budskab til politikerne: Få nu genoprettet trygheden i dagpengesystemet efter de mange års forringelser”, siger Lizette Risgaard. 

Konkrete forslag fra FH

FH har helt konkrete forslag til, hvordan dagpengene kan styrkes.

Bl.a. at dagpengesatsen hæves de første tre måneder af dagpengeforløbet for a-kassemedlemmer med en vis medlems- og beskæftigelsesanciennitet.

FH foreslår også, at a-kassemedlemmer, der har været beskæftiget i sammenlagt to ud af de seneste tre år, og som har været medlem at en a-kasse i fire år, får op til 4.000 kr. mere om måneden de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Et tredje forslag er, at dagpengene skal følge lønudviklingen i stedet for prisudviklingen.

”Vi har lagt et meget konkret forslag frem, som ikke vælter budgettet. Vi har sågar anvist konkret finansiering til hele vores økonomiske 2030-plan. Så helt ærligt: hvad venter Christiansborg på?” spørger Lizette Risgaard.

Læs økonomisk prognose (PDF)