Rådet for Deleøkonomi’s rapport indeholder 13 anbefalinger til erhvervsministeren, som sigter på at skabe velfungerende og ordnede rammer for deleøkonomien i Danmark.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Arne Grevsen har siddet med i rådet og står bag anbefalingerne.

I dag er der arbejdsgivere, der frasiger sig det lovbestemte arbejdsgiveransvar blot ved at udråbe deres medarbejdere som værende selvstændige.

Arne Grevsen

”For FH har det været afgørende at understrege, at det er problematisk, at der i dag er usikkerhed om platformsarbejderes status som henholdsvis arbejdstager eller selvstændig.

Det betyder efter vores opfattelse konkret, at der i dag er platformsarbejdere, der afskæres fra deres lønmodtagerrettigheder som pension, feriepenge, løn under sygdom og meget andet”, siger Arne Grevsen.

Et klart arbejdstagerbegreb skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår

FH vurderer, at det er en hasteopgave at få skabt et klart og entydigt arbejdstagerbegreb, der kan rumme de nye atypiske ansættelsesformer. Alle arbejdende personer, der har et beskyttelsesbehov, bør have ret til status som arbejdstager. Det gælder også, når det er en algoritme, der fastlægger rammerne for arbejdet.

”I dag er der arbejdsgivere, der frasiger sig det lovbestemte arbejdsgiveransvar blot ved at udråbe deres medarbejdere som værende selvstændige. Reelt er der tale om såkaldte ”falske selvstændige”, altså lønmodtagere med usædvanligt dårlige løn- og arbejdsforhold.

Det er hverken moderne eller smart, men gammeldags underbetaling, der skal modarbejdes.

Derfor er vi i fagbevægelsens særligt glade for, at Rådet for Deleøkonomi anbefaler, at der gennemføres en ekstern kortlægning af retspraksis og myndighedernes vurdering af, hvorvidt serviceudbydere er selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtagere,” siger Arne Grevsen.

Bedre muligheder for kontrol med arbejdstilladelser

Rapporten rummer også anbefalinger om, at regeringen afsøger mulighederne for at gøre det nemmere for virksomheder, herunder arbejdsplatforme, at føre kontrol med ansattes opholds- og arbejdstilladelser.

”Vi ser i dag alvorlige problemer med social dumping, og det er en fortsat opgave at sikre en fyldestgørende kontrolindsats. Også på dette område hilser vi styrket kontrol med arbejdstilladelser velkommen”, siger Arne Grevsen. 

Læs rapporten med samtlige anbefalinger