Vismændenes økonomiske prognose skønner en vækst i BNP på næsten 3 procent i år, og det er godt nyt efter et år med corona-nedlukning.

”Vi er måske ikke helt så optimistiske som vismændene, men vi deler opfattelsen af, at økonomien er på vej op i gear. Det er et klart tegn på, at den danske coronahåndtering med vidtgående hjælpepakker har dæmpet tilbageslaget,” siger FH’s formand, Lizette Risgaard.

 dansk økonomi er stadig i en risikozone. Derfor skal vi være klar med foden på speederen for at undgå et nyt tilbageslag

Lizette Risgaard

Det er dog for tidligt at afblæse krisen og trække tæppet væk under arbejdsmarkedet, vurderer FH-formanden.

”Det kan være besnærende at trække hjælpepakkerne væk, når restriktionerne ophører og økonomien er på vej tilbage. Men dansk økonomi er stadig i en risikozone. Derfor skal vi være klar med foden på speederen for at undgå et nyt tilbageslag,” siger Lizette Risgaard.

Højere beskæftigelse blandt seniorer skyldes ikke blot højere tilbagetrækningsalder

I vismandsrapporten undersøges også virkningen af tilbagetrækningsaftalen.

Læs mere

Hent hele rapporten fra Det Økonomiske Råd “Dansk økonomi, forår 2021”.

Ikke overraskende har dette ført til højere arbejdsudbud og beskæftigelse, men mere interessant er det, at en relativ stor del af fremgangen i beskæftigelsen for seniorer tilsyneladende skyldes andre forhold.

”Analysen er et interessant bidrag til diskussionen om tilbagetrækning. Jeg hæfter mig ved, at der tilsyneladende er andre veje til at styrke beskæftigelsen blandt seniorer end via højere pensionsalder. Dem skal vi blive klogere på, og så skal vi have undersøgt ledigheden blandt seniorer mere i dybden,” siger Lizette Risgaard.

Analyse om tidlig indsats hviler på usikkert datagrundlag

Til sidst har vismændene et specialkapitel om effekten af den tidlige indsats i daginstitutionerne.

Analysen er endnu et forsøg på at blive klogere på de dynamiske effekter af offentligt forbrug. Positivt, at vismændene fortsætter ned ad den vej, men datagrundlaget for analysen er desværre ikke fyldestgørende, mener FH-formanden.

”Det er godt, at vismændene har et vedholdende fokus på effekterne af gode daginstitutioner. I dette tilfælde rammer de dog lidt ved siden af skiven ved at anvende et usikkert datagrundlag og med et for snævert fokus på resultater i skolen. Jeg ser frem til opfølgning, når vi ved mere om de faktiske normeringsniveauer i institutionerne,” siger Lizette Risgaard.