Forhandlingsfællesskabets bestyrelse har netop godkendt forligene på det kommunale og det regionale område. Alle fem valggrupper i Forhandlingsfællesskabet kunne godkende forligene.

På det statslige område godkendte Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) i går forliget ved en urafstemning.

For alle grupper af offentligt ansatte er der dermed landet 3-årige overenskomster – undtagen for de regionalt ansatte radiografer og de kommunalt og regionalt ansatte sygeplejersker, hvoraf et knebent flertal stemte nej til forliget.

Sygeplejerskernes nej

De organisationer, der ikke kan tiltræde det samlede forlig på det kommunale eller regionale område, er ikke forpligtet af den samlede stillingtagen i Forhandlingsfællesskabet.

Det er nu op til Dansk Sygeplejeråd at søge et resultat med de kommunale og regionale arbejdsgiverne KL og RLTN.

Lønstigninger

Overenskomsten har virkning fra 1. april 2021 og gælder tre år frem.

Foruden generelle lønstigninger, der sikrer reallønnen, indeholder aftalerne en lang række elementer, bl.a. løn under sorgorlov, en styrket seniorindsats og en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø, en medarbejderinddragelse i den grønne omstilling på arbejdspladserne.

Læs mere på FH’s tema om OK21