Den 15. februar er der indgået forlig på det største af de offentlige områder, nemlig det kommunale, hvor ca. 500.000 lønmodtagere er ansat.  Forhandlingsfællesskabet blev enige med KL om et tre-årigt forlig.

Aftalen indeholder foruden generelle lønstigninger bl.a. aftale om organisationspulje til alle organisationer, en ligeløns- og lavtlønspulje, en rekrutteringspulje, en styrket seniorindsats og løn under sorgorlov.

Læs hele forliget på KLs område
Læs også: Hovedelementerne i aftalen