Ferieplanerne er for mange mere bøvlede at få lagt i år, end de plejer at være. Coronakrisen sætter fortsat sin usikre dagsorden: Mange udsætter rejser til udlandet til næste år. Danmarkskortet nærlæses med nye feriebriller.

Men ikke mindst kan det være svært at overskue, hvor mange fridage, man overhovedet har at gøre godt med. Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september sidste år, og endnu er de færreste af os blevet fortrolige med de nye regler. Her kommer lidt hjælp til at overblikket:

Den vigtigste ændring er, at vi nu har samtidighedsferie. Det betyder, at man kan holde sin ferie i samme år, som den er optjent. Tidligere sparede man op til sin ferie året før, man afholdt selve ferien.

Spørgsmål til den nye ferielov

Mange spørgsmål om den nye ferielov skal have svar på hos din fagforening. Mange ferierettigheder er nemlig en del af din overenskomst.
En lang række spørgsmål kan man også få svar på hos borger.dk – fx hvornår man kan holde ferie, hvornår arbejdsgiveren skal varsle ferie, reglerne for ferie på dagpenge og meget mere.

Konkret optjener man 2,08 feriedage pr. hele måned, man er i arbejde – uanset om det er deltid eller fuld tid. Det svarer til 25 dages betalt ferie på et år. (se også faktaboks nedenfor)

Guide til overblik

Spørgsmålet er nu: Hvordan ser mit personlige ferieregnskab ud? Vil jeg have dage nok til at holde fx både vinterferie, påskeferie og sommerferie i år?

Først skal man have overblik over, hvor mange dage, der står på ens ferieregnskab her og nu. Mao – hvor stor er ens aktuelle ’bank’ af fridage?

Optjent: Første skridt er at regne ud, hvor mange dage, man har optjent med den nye ordning siden ferieårets begyndelse den 1. september 2020. Her kan de fleste være med på regnemaskinen.
Eksempel: Siden den 1. september og frem til udgangen af januar i år har man optjent 2,08 dage x 5 (måneder) = 10,4 feriedage.

Træk fra: Herfra skal der trækkes dage, man eventuelt allerede har brugt; det kunne fx være nogle fridage omkring jul.
Eksempel: Ved udgangen af januar har man fx opsparet 10,4 feriedage siden 1. september. Hvis man fx har holdt tre dage fri omkring jul, har man 7,4 dage tilbage på kontoen her og nu.

Læg til: Nogle lønmodtagere skal lægge ekstra fridage til. Her vil regnestykke være forskelligt fra person til person. Det kan nemlig dreje sig om ekstra fridage, som man har ret til ifølge overenskomsten: fx feriefridage, sjette ferieuge, omsorgsdage eller dage fra fritvalgsordning. Nogle har også fået overført ferie for foregående ferieår.

Fem vigtige om den nye ferielov

  • Ret til 25 dage: Den nye ferielov sikrer ret til 25 dages ferie om året, dvs. præcis det samme som før. Det svarer til, at man optjener 2,08 feriedage om måneden – eller 0,07 feriedag pr. dag.
  • Optjeningsåret: De 25 feriedage optjenes på et år, der går fra 1. september til 31. august. (Det gamle ferieår gik fra 1. maj til 30. april).
  • Samtidighedsferie: Med den nye ferielov kan lønmodtagerne afholde betalt ferie inden for samme ferieår, som den optjenes – dvs. fra 1. september til 31. august. Afholdelse af ferien kan dog udstrækkes helt til årets udgang. Perioden, hvor man kan afholde ferie, bliver dermed på 16 mdr. (12:16-modellen).
  • Forskudsferie: Efter aftale med arbejdsgiveren har man mulighed for at ’låne’ feriedage til betalt ferie, hvis man endnu ikke har optjent tilstrækkeligt med feriedage på det tidspunkt, man vil holde ferie.
  • Overførsel af ferie: Ferie som ikke er afholdt, kan overføres til næste ferieår efter aftale med arbejdsgiver. Lønmodtageren kan kun overføre ferie ud over fire ugers ferie

Hvis man er i tvivl om, hvor mange dage man har at lægge oveni, må man spørge sin arbejdsgiver eller fagforening.

Kig fremad: Når man har overblik over sin aktuelle beholdning af fridage, er det tid til at regne fremad. Man udregner det antal fridage, man har udsigt til at optjene resten af optjeningsåret, dvs. frem til den 31. august i år – og antallet lægger så man til sin aktuelle beholdning af dage.

Eksempel: Fra udgangen af januar til den 31. august i år vil man optjene 7 (måneder) x 2,08 dage = yderligere 14,56 dage.

Så er vi tæt på det endelige overblik. Lige en sidste manøvre: Nogle medarbejdere er allerede – fx i forbindelse med nedlukningen af samfundet – blevet varslet, at de skal holde ferie i den kommende tid. De skal trække de varslede feriedage ud af deres regnskab.

Planlæg ferien

Endelig når vi frem til, hvor mange dage, der er til din planlægning af årets ferieønsker.
Eksempel: Hvis man fx gerne vil holde både vinterferie (5 dage), påskeferie (3 dage) og sommerferie (15 dage), har man brug for i alt 23 feriedage.

Man kan evt. aftale med sin arbejdsgiver at holde ferie på forskud, hvis man vil holde ferie på et tidspunkt i ferieåret, hvor man ikke har nået at optjene tilstrækkeligt med feriedage. (se også faktaboks)

Coronakrisen har ændret ferieplanerne for mange. Oveni står vi midt i overgangen mellem den gamle og den nye ferielov, som man også lige skal have styr på. Se her hvordan du sikrer dig, at du kan holde både sommer- og efterårsferie i år.