Aftalen indebærer, at hvis man som 61-årig har været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen. 42 og 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

Ancienniteten vil blive opgjort, når man er 61 år, og barsel og dagpenge tæller med som en del af optjeningsperioden.

Ydelsen, man er berettiget til, er omkring 13.550 kroner før skat. Beløbet er uafhængigt af en eventuel ægtefælles indtægt.

”Når pensionsalderen stiger har mange lønmodtagere svært ved at fortsætte på arbejdsmarkedet uden, at det går ud over helbredet. Tidlig pension giver mulighed for at trække sig værdigt tilbage, og få nogle gode år på pension, mens helbredet stadig rækker”, fortsætter Lizette Risgaard.

Det ventes, at 41.000 helårspersoner i 2022 får ret til tidlig pension.

Hysteri om antal hænder på arbejdsmarkedet

”Det er rent hysteri, når nogle kritiserer tidlig pension for at trække raske personer ud af arbejdsmarkedet. De kommende års stigning i efterløns- og folkepensionsalderen vil give langt flere hænder på arbejdsmarkedet end dem, der vælger at gå tidlig på pension. I udgangspunktet er der udsigt til knap 80.000 flere hænder i 2025. Det billede vil en ret til tidlig pension ikke ændre afgørende på”, siger Lizette Risgaard.

Besparelser på jobcentre må ikke ramme indsatsen for de arbejdsløse

Finansieringen af aftalen kommer fra bl.a. bankerne og ved besparelser på landets jobcentre.

”Det vigtigste for mig er, at besparelsen ikke kommer til at ramme indsatsen for at få arbejdsløse tilbage i job. Men vi må erkende, at indsatsen er præget af stort bureaukrati, som det vil være en fordel at få nedbragt både for de ansatte på jobcentrene og for de arbejdsløse, udtaler Lizette Risgaard.

Der skal gøres mere for arbejdsmiljøet

Aftalen indebærer samtidig en indsats for at forbedre arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser.

”Jeg er glad for, at politikerne har fokus på, at der skal gøres langt mere for at forbedre arbejdsmiljøet, siger Lizette Risgaard.

Forbedring af seniorpension

Seniorpensionsordningen forberedes ved at lempe kravet til en persons arbejdsevne i seniorpensionsordningen fra 15 timer til 18 timer.

”Det er godt, at der med aftalen også sker en styrkelse af seniorpensionsordningen, siger Lizette Risgaard.

 Læs aftalen her