Det standardberegnede lønindeks steg med 2,0 pct. i 2. kvartal 2020 i den private sektor, hvilket er 0,5 pct.-point under udviklingen i 1. kvartal. Opbremsningen i den private lønudvikling afspejler COVID-19.

Samlet set var lønudviklingen i den offentlige sektor 2,8 pct. i 2. kvartal 2020, opgjort på baggrund af det standardberegnede lønindeks. Det er uændret i forhold til 1. kvartal 2020.

I de offentlige delsektorer er billedet mere blandet. Udviklingen i det standardberegnede lønindeks var 3,0 pct. for kommunalt ansatte, 3,4 pct. for regionalt ansatte og 2,1 pct. for ansatte i staten. Dermed var lønstigningstakten i kommunerne uændret, den tiltog i regionerne med 0,5 pct.-point og den aftog med 0,3 pct.-point i staten i forhold til 1. kvartal 2020.