Mens vi i Danmark har opmærksomheden rettet om genopretningen af samfundet efter COVID-19 pandemien, ser det anderledes ud i mange af verdens fattigste lande.

ILO, FN’s internationale arbejdsorganisation skønner, at mere end 55 millioner husarbejdere risikerer at miste deres levebrød. Det svarer til hver tredje husarbejder i verden. 

Global Rights Index

85 procent af alverdens lande har slået ned på retten til at strejke

80 procent på retten til kollektive forhandlinger.

Læs “Global Rights Index”

Ingen forsikring mod arbejdsløshed

Langt de fleste husarbejdere er kvinder. Nedlukningen har afskåret mange af kvinderne fra at kunne komme i de hjem, hvor de udfører deres arbejde. Husarbejdere er i mange lande ikke dækket af arbejdsløshedsforsikring eller anden form for social sikring. 

ILO skønner at kun 10 procent af husarbejderne har adgang til social sikring. Millioner af kvinder står derfor nu uden indtægt til at forsørge deres familie med.

ILO’s nye nedslående rapport kommer i samme uge som FH’s internationale organisation ITUC (International Trade Union Confederation) offentliggør det årlige ”Global Rights Index”.

Læs “Global Rights Index”

Overtrædelser af faglige rettigheder er det højeste i 7 år

Indexet viser at det går den helt forkerte vej. Overtrædelser af faglige rettigheder er det højeste i 7 år. Regeringer og arbejdsgivere slår ned på retten til kollektive forhandlinger og retten til at strejke. 

Hvor vi i Danmark er rykket tættere sammen med indgåelse af flere trepartsaftaler, så har andre lande valgt at begrænse arbejdstagernes indflydelse ved at fjerne rettigheder.

Det gælder også helt grundlæggende menneskerettigheder, fx er retten til at ytre sig under angreb i flere lande. 

De ti værste lande, som fremhæves i ITUC’s index er:

Bangladesh, Brasilien, Colombia, Egypten, Honduras, Indien, Kazakhstan, Filippinerne, Tyrkiet og Zimbabwe. 

Bente Sorgenfrey: Jeg er fortørnet

FH’s næstformand Bente Sorgenfrey udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af ITUC’s Global Rights Index:

”Det er foruroligende læsning. Jeg er fortørnet over, at flere lande bruger denne globale krisesituation til at berøve befolkningen deres grundlæggende rettigheder.

Det er den helt forkerte vej at gå. Tværtimod burde COVID-19 være et signal om, at vi alle er i samme båd og vi må samarbejde for at komme ud af krisen igen”.