Coronavirus har verden over ramt arbejdsmarkederne hårdt. Millioner af mennesker er blevet fyret eller sendt hjem, og i mange lande, særligt i den fattigste del af verden, sker det uden løn. Det rammer naturligvis ekstra hårdt i udviklingslandene, som allerede kæmper med alvorlig fattigdom.

Her truer coronakrisen med at udvikle sig fra at være en sundhedskrise til også at blive en arbejdsløsheds- og sultkrise. I nogle lande er der allerede familier, der ikke ved, hvor deres næste måltid skal komme fra.

I Danmark har arbejdsmarkedets parter sammen med regeringen allerede gjort en stor indsats for at hjælpe lønmodtagerne, men vi skal også støtte arbejderne i udviklingslandene under coronakrisen.

Bente Sorgenfrey

Derfor har Ulandssekretariatet besluttet sig for at gå ind i coronakampen. Og fordi vi allerede samarbejder med den lokale fagbevægelse i en række udviklingslande i Afrika, Mellemøsten, Asien og Latinamerika har vi mulighed for at være med til at gøre en forskel for nogle af de arbejdere, der bliver hårdt ramt.

”Verden kæmper lige nu med en pandemi, der ikke alene sætter sundhedssystemer under pres, men også presser helt almindelige menneskers økonomi hårdt.

I Danmark har arbejdsmarkedets parter sammen med regeringen allerede gjort en stor indsats for at hjælpe lønmodtagerne, men vi skal også støtte arbejderne i udviklingslandene under coronakrisen.

Derfor er jeg stolt af, at fagbevægelsens egen udviklingsorganisation, Ulandssekretariatet, allerede er gået i gang,” siger Bente Sorgenfrey, næstformand i FH og formand for Ulandssekretariatet.

Mangler mad og medicin

Ulandssekretariatet støtter blandt andet den lokale fagbevægelse i en række udviklingslande med at sikre, at frontlinjearbejdere har de rette værnemidler til at beskytte dem mod COVID-19 under arbejdet.

Samtidig er der sat gang i en vigtig oplysningsindsats, der skal informere både sundhedsarbejdere og andre lønmodtagere om, hvordan man undgår at blive smittet med coronavirus og hvordan, man skal forholde sig, hvis man bliver smittet.

En opgave, man ikke bør undervurdere omfanget af, da en stor del af befolkningen i udviklingslandene ikke kan læse, og hvor mange ikke har adgang til internet. Derfor bevilger Ulandssekretariatet blandt andet penge til radio- og tv-indslag.

I en række lande som Pakistan og Bangladesh har Ulandssekretariatets partnere desuden allerede uddelt medicin og mad, fordi de hjemsendte arbejdere ganske enkelt ikke kan købe basale fornødenheder, når de ikke længere får løn.

Frontlinjearbejdere får sundhedsforsikring

I Bolivia har Ulandssekretariatets samarbejdspartner, sundhedsforbundet CSTSP, været med til at sikre sygeplejersker, portører og SOSU’er en sundheds- og livsforsikring, som dækker, hvis de bliver smittet med COVID-19.

Kerneopgaven med at sikre ordentlige løn- og sikre arbejdsvilkår er dermed stadig i fokus, og er mere aktuel end nogensinde nu, hvor mange lønmodtagere risikerer at blive smittet med corona, mens de arbejder.

”Coronasituationen stiller krav til os og vores partnere her og nu, men også på længere sigt. Helt aktuelt er det afgørende at sikre værnemidler til de mange mennesker, der sætter deres helbred på spil ved at gå på arbejde.

Men det er samtidig også vigtigt, at de resultater, som hver enkelt fagbevægelse i de forskellige udviklingslande har været med til at opnå før corona, ikke bliver sat over styr under krisen,” forklarer Mads Bugge Madsen, sekretariatsleder i Ulandssekretariatet.

Forhindrede annullering af overenskomst

I Kenya har Ulandssekretariatets samarbejdspartner, hovedorganisationen COTU, oplevet, at regeringen og arbejdsgivere var klar til at tillade fyringer med øjeblikkelig virkning og annullere allerede indgåede overenskomster med henvisning til coronasituationen.

En uspiselig løsning for COTU, der bed sig fast i forhandlingsbordet under trepartsforhandlinger om en krisepakke. Det lykkedes at lande en aftale og undgå fyringer samt en annullering af de gældende overenskomster.

Eksemplet viser, hvorfor det er så vigtigt, at fagbevægelsen er en del af de forhandlinger, der foregår i mange lande lige nu, påpeger Bente Sorgenfrey.

”Corona presser alle – regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere. Men det er netop i de svære tider, at alle skal vise, at man kan finde fælles løsninger på fælles problemer.

Og her er det helt afgørende, at der også er repræsentanter for lønmodtagerne med til forhandlinger, der i højeste grad berører deres liv og dagligdag. Det skal også sikre, at corona ikke ender med at blive en undskyldning for at indføre forringede vilkår,” siger hun.

Starter egen indsamling

På nuværende tidspunkt har Ulandssekretariatet igangsat COVID-19-relaterede projekter for 4,8 millioner kroner i en række udviklingslande, og der er projekter for yderligere 7 millioner kroner i støbeskeen. Pengene kommer primært fra projekter støttet af Udenrigsministeriet, der er udskudt som følge af corona.

Ulandssekretariatet forventer at kunne hjælpe omkring 19 millioner arbejdere, deres familier og fagligt aktive i forbindelse med de allerede igangsatte projekter. Men der er brug for hjælp til endnu flere mennesker på de berørte arbejdsmarkeder i udviklingslandene.

Derfor starter Ulandssekretariatet sin egen indsamling i forbindelse med coronakrisen. De indsamlede midler skal gå til fagbevægelsen i udviklingslandene og sikre, at der også fremadrettet er organisationer, der kan tale almindelige menneskers sag.

”Der er stærkt brug for hjælp i udviklingslandene, det i sig selv er ikke nyt, men corona har forværret mange af de eksisterende problemer i verdens fattigste lande.

Derfor er jeg meget tilfreds med, at Ulandssekretariatet nu iværksætter deres egen indsamling. Den her situation giver os virkelig en chance for at vise, hvad vi mener, når vi som dansk fagbevægelse taler om international solidaritet,” siger Bente Sorgenfrey.

Ulandssekretariatets indsamling går efter planen i luften i juni, og det bliver blandt andet muligt at donere penge på www.ulandssekretariatet.dk