Antallet af bruttoarbejdsløse steg med 13.400 personer fra februar til marts 2020 til et niveau på 117.000 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Ledighedsprocenten steg til 4,1 pct. af arbejdsstyrken fra 3,7 pct. i februar.

Stigningen i marts er den største månedlige stigning siden statistikkens start i januar 2007 og er en direkte følge af nedlukningen af Danmark i forbindelse med COVID-19.

Udviklingen på arbejdsmarkedet er således vendt rundt efter mange års opsving. Trods stigningen i ledigheden i marts er der dog stadig knap 50.000 færre  bruttoledige end toppen under finanskrisen (i midten af 2012).

Ledigheden steg i marts på tværs af alle aldersgrupper, men stigningen har været størst blandt de 25-29-årige og de 30-39-årige, hvor ledigheden er steget med hhv. 0,8 pct.-point og 0,6 pct.-point.

Der var også stigende ledighed på tværs af alle FH-a-kasser i marts. Samlet set er ledigheden steget med knap 6.000 fuldtidspersoner i FH-a-kasser i forhold til februar. Godt 40 pct. af den stigning skyldes flere ledige i 3F’s a-kasse, hvor ledigheden steg med 1 pct.-point til godt 6 pct., jf. tabel 2 og figurer på side 4.

Der var 3.000 færre AKU-ledige i marts 2020 sammenlignet med december 2019. AKU-ledigheden er dog givetvis påvirket af den midlertidige suspendering af jobansøgnings- og rådighedskravene i jobcentrene som følge af COVID-19. For at blive registreret ledig i AKU kræver det fx, at man er aktivt jobsøgende, og den andel kan meget vel være faldet som følge af den midlertidige suspendering af kravene.

Fakta om arbejdsløshedsbegreber og aktiveringsgrader

  • Nettoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed ekskl. aktiverede.
  • Bruttoarbejdsløsheden er den registerbaserede arbejdsløshed inkl. aktiverede.
  • Den registerbaserede arbejdsløshedsstatistik opgør fuldtidspersoner.
  • Aktiveringsgraden er andelen af de bruttoarbejdsløse, der er i aktivering.
  • AKU-arbejdsløsheden er en stikprøvebaseret undersøgelse af tilknytning til arbejdsmarkedet og måles i antal personer.
  • AKU-arbejdsløsheden er et gennemsnit over tre måneder, derfor bør der sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage i tiden.

Download hele notatet