Regeringen har sammen med Venstre, Radikale, Dansk Folkeparti, Konservative, SF, Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige indgået en aftale, der sikrer ordnede og ordentlige forhold samt lige konkurrencevilkår for chauffører.

Aftalen er baseret på den aftale, som DA og FH indgik i kølvandet på afsløringerne af alvorlige tilfælde af systematisk underbetaling og kummerlige boligforhold for udenlandske chauffører. 

Kontrol næste vigtige opgave

Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, udtaler:

”Vi er meget tilfredse med, at der er bred politisk tilslutning til den løsning, vi i fællesskab med DA har anbefalet for at sikre ordentlige vilkår i transportbranchen. Parterne har lagt stor vægt på at finde en løsning på de udfordringer, vi har set med stærkt underbetalte chauffører på udenlandske biler. Vel at mærke en løsning inden for rammerne af den danske forhandlingsmodel”.

”Det næste afgørende skridt bliver nu, at vi arbejder videre med, hvordan vi helt konkret kontrollerer, at den sociale dumping rent faktisk ikke fortsætter”.

Glædeligt med bred politisk opbakning

Jacob Holbraad, administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening, udtaler: 

”Det er meget positivt, at et politisk flertal med denne aftale er med til at sørge for ordentlige forhold for chauffører, der kører i Danmark. De afsløringer af kummerlige forhold for udenlandske chauffører, som førte til aftalen mellem DA og FH, var og er ganske enkelt uacceptable. Dagens politiske aftale er et stort skridt på vejen til at sikre, at det ikke sker igen”. 

”Undervejs i den politiske proces er aftalen blevet kritiseret for at skabe monopollignende tilstande på arbejdsmarkedet. Det vil jeg på det kraftigste afvise er tilfældet. Nu er der bred politisk opbakning til aftalen, og det vil jeg gerne kvittere positivt for”.