Kommentaren kommer på baggrund af, at forligspartierne bag seniorpensionen i dag har offentliggjort, at en ny selvstændig myndighed under ATP skal administrere og tilkende seniorpension fra 1. januar 2021. I den mellemliggende periode skal kommunerne administrere ordningen.

FH har i hele processen omkring tilkendelse og administration af den nye seniorpensionsordning været optaget af, at der blev etableret en nem og ubureaukratisk model med de socialmedicinske klinikker som omdrejningspunkt.

Jeg er skeptisk overfor, at én central myndighed skal afgøre borgernes ansøgninger om seniorpension, hvis ikke der gives et kvalificeret fagligt bidrag fra de socialmedicinske centre

Lizette Risgaard, Formand FH

Folk der har brug for seniorpension har krav på tværfaglig ekspertise

”FH mener, at ansøgerne til seniorpension har krav på en fair og seriøs behandling. Det betyder, at arbejdsevnevurderinger og helbredsudredning bør flyttes til regionernes socialmedicinske centre, der har den tværfaglige ekspertise”, siger Lizette Risgaard.

FH vil derfor lægge op til, at den ny selvejende institution skal indlede et samarbejde med de socialmedicinske centre i de 5 regioner, så myndigheden kan få kvalificerede indstillinger til ansøgningerne om seniorpension.

”Jeg er skeptisk overfor, at én central myndighed skal afgøre borgernes ansøgninger om seniorpension, hvis ikke der gives et kvalificeret fagligt bidrag fra de socialmedicinske centre”, siger Lizette Risgaard.

FH har foreslået, at udvalgte a-kasser med lokal forankring skal overtage myndighedsopgaven i samarbejde med de socialmedicinske centre for at sikre en god borgerbehandling, god vejledning og sikker faglig vurdering af arbejdsevnen.

”Jeg er ærgerlig over, at forligspartierne har valgt en dyrere og dårligere løsning i stedet for en billigere, bedre og mere borgervenlig model i regi af a-kasserne” siger Lizette Risgaard.