Kurserne på positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse er udvalgt på baggrund af udvalgte stillingsbetegnelser, der alle hører under en bestemt erhvervsgruppe inden for områder, hvor jobmulighederne ifølge Arbejdsmarkedsbalancen er gode, herunder indgår fx stillinger inden for velfærdsområdet som pædagogisk assistent og social- og sundhedsmedhjælper.

FH synes på den baggrund, at det vil være naturligt, hvis der på positivlisten også indgår kursusmuligheder på akademiniveau målrettet disse grupper, ligesom det er tilfældet i 2019. Det kunne oplagt være moduler fra akademiuddannelsen i sundhedspraksis. FH vurderer ikke, at der på baggrund af det fremsendte materiale er grundlag for at pege på, hvilke moduler der evt. skal udgå af listen.