En arbejdsgiver kan ikke forlange sygemeldinger fra medarbejdere hver dag. Medarbejderne er pr definition sygemeldt, indtil de raskmelder sig igen. Sådan lyder en hovedregel i dansk arbejdsret.

Men den hovedregel kan visse arbejdsgivere godt få lov at blive undtaget fra. Det viser en dom fra Arbejdsretten. I en sag rejst af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) for Dansk El-Forbund slår Arbejdsretten fast, at vikarbureauer har lov til at forlange daglige sygemeldinger.

Begrundelsen er, at vikarbureauer har et særligt behov for at have sikker viden om deres personaleressourcer fra dag til dag.

Ingen løn ved for sen sygemelding

Den konkrete sag drejer sig om JKS Staffing, som er et stort bureau med 38 lokalafdelinger og ca. 16.000 medarbejdere i løbet af et år.

Ifølge firmaets sygefraværspolitik skal man som ansat sygemelde sig på telefonen inden et fastsat tidspunkt om morgenen – både til det aktuelle arbejdssted, hvor man er vikar, og til vikarbureauets hovedkontor. Hvis man ringer senere end de fastsatte tidspunkter, betragtes sygemeldingen ikke som rettidig – og firmaet udbetaler ikke sygeløn for den pågældende dag.

Er man syg flere dage i træk, skal man sygemelde sig hver dag i nogle angivne tidsrum.

Man kan ikke sygemelde sig via SMS, mail eller telefonisk til sin lokalafdeling.

Misbrug af ledelsesretten

Klageren – FH for Dansk El-Forbund – ønskede på baggrund af et konkret eksempel at få prøvet ved Arbejdsretten, om den praksis er misbrug af ledelsesretten.

Medarbejderen havde haft flere sygeperioder under sin ansættelse. Når han skulle melde sig syg, skulle han ringe til en kontaktperson hos den virksomhed, han var i job hos, og derefter til JKS.

Medarbejderne hos JKS spurgte hver gang, om den sygemeldte ville være rask næste dag. Hvis han ikke vidste det, blev han ringet op om eftermiddagen og spurgt, om han stadig var syg næste dag.

Vikarbureauet har ret

Vikarbureauet argumenterer på sin side med, at den praksis er nødvendig, og at vikarbranchen i udstrakt grad har fokus på fleksibilitet og omstillingsparathed, fordi branchen er præget af hård konkurrence.

Reglen om dagligt sygefravær blev indført, fordi virksomheden ville kunne servicere sine kunder bedre, hvis den hver dag havde overblik over, hvor mange af dens medarbejdere, der var ude i vikariater. Lød altså virksomhedens forklaring.

Arbejdsrettens begrundelse

Og det holder! Det mener Arbejdsretten, som finder, at vikarbureauet IKKE har misbrugt sin ledelsesret. Kravet om daglige sygemeldinger er blevet administreret på en måde, hvor firmaet ikke ’har handlet utilbørligt over for medarbejderne’, som det hedder i dommen. Arbejdsretten lagde ved sin vurdering vægt på, at virksomheden forklarede, at man ikke bad om daglige sygemeldinger, hvis det stod klart at sygefraværet ville være af en vis varighed.

Dommen er konkret begrundet, men handler om en situation der er parallel i mange vikarbureauer. Så konklusionen på dommen er altså, at vikarbureauer under tilsvarende omstændigheder godt kan forlange daglige sygemeldinger – selv om arbejdsgivere normalt ikke har ret til det.