Lønkonkurrenceevnen er styrket væsentligt over de seneste ti år. Det gælder både, hvis den måles ved lønudviklingen i fremstilling korrigeret for produktivitet og valutakurs, og hvis den måles ved den relative lønkvote i industrien, som tillige tager højde for ændringer af bytteforholdet.

Læs mere om dansk og international lønstigningstakst

Download notatet: International lønudvikling 2. kvartal 2019