For den offentlige sektor som helhed tiltog den årlige lønstigningstakt til 3,0 pct. i 2. kvartal 2019, hvilket er 0,8 pct. over udviklingen i 1. kvartal 2019. Den offentlige lønudvikling fra 2. kvartal 2018 til 2. kvartal 2019 skal ses i lyset af, at der ekstraordinært indgår tre lønreguleringer i perioden som følge af den sene afslutning af overenskomstforhandlingerne i 2018.

Læs om lønudviklingen 2. kvartal 2019

Download notatet: Danmarks Statistiks lønudvikling for 2. kvartal 2019

For statsansatte steg lønningerne med 2,8 pct. i 2. kvartal 2019, mens lønstigningerne i kommuner og regioner var hhv. 3,1 og 2,9 pct.