Fire ud af fem virksomheder, der har haft brug for at rekruttere arbejdskraft i løbet af 1. halvår, har fået den arbejdskraft, de søgte. Det viser den netop offentliggjorte rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der dækker 1. halvår 2019.

”Tallene tyder på, at det trods alt går godt med at sikre virksomhederne den kvalificerede arbejdskraft, de skal bruge,” siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ejner K. Holst.

Analysen viser også, at halvdelen af de virksomheder, der ikke får den arbejdskraft, de søger, får besat stillingen af en person med en anden profil.

Stadig behov for flere faglærte

Tallene viser forskelle både mellem brancher og regioner, men alt i alt tegner der sig et billede af færre forgæves rekrutteringer.

Udfordringerne er dog tydelige på visse områder, herunder ikke mindst i forhold til faglært arbejdskraft.

”Der er ledige hænder derude, og undersøgelsen viser tegn på færre udfordringer med rekruttering. Men der er tydeligt fortsat behov for flere faglærte. Igen peger pilen på, at vi skal have gang i uddannelse og opkvalificering af de ledige. Men det understreger også behovet for, at virksomhederne tager flere lærlinge ind, så vi kan få uddannet tilstrækkeligt faglært arbejdskraft fremadrettet,” siger Ejner K. Holst.

STAR udgiver løbende resultaterne af analyser, der afdækker rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet.