Ti år efter den globale økonomiske krise er produktivitetsvæksten i mange lande stadig ganske moderat.

Det økonomiske opsving, vi har været vidne til, er blevet ledsaget af en solid fremgang i beskæftigelsen, og i flere lande har beskæftigelsesfrekvensen nået nye højder.

Vi har dog set en tendens til, at virksomhederne har været tilbageholdende med at investere. Det har bidraget til at svække produktivitetsvæksten, og det har derfor også vakt bekymring for, om vi kan se frem til et lavere vækstpotentiale.

En ny analyse fra Danmarks Nationalbank konkluderer dog, at der allerede er sket en genopretning af de danske erhvervsinvesteringer oven på krisen. Det er godt nyt.

Allan Lyngsø Madsen, Cheføkonom FH

I en ny rapport “Compendium of Productivity Indicators 2019” ser OECD på beskæftigelsesfremgangen siden krisen. OECD opdeler jobskabelsen i brancher med henholdsvis lav og høj produktivitet samt brancher med henholdsvis lave og høje lønninger.

Konklusionen er, at hovedparten af de arbejdspladser, der er skabt i OECD-landene fra 2010 til og med 2017, er blevet oprettet i brancher med relativ lav produktivitet. Eller sagt med andre ord: Arbejdspladserne er i høj grad skabt i brancher, hvor produktiviteten i 2010 lå under gennemsnittet for hele økonomien.

Flest nye job i brancher med lav løn

Da der typisk er en tæt sammenhæng mellem produktivitet og løn, viser analysen samtidig, at de fleste job også er skabt i brancher med en relativ lav løn. Det vil sige i brancher, hvor aflønningen pr. lønmodtager i 2010 lå under gennemsnittet for hele økonomien.

Det gælder også for Danmark. Her er to tredjedele af de job, der er skabt i perioden, skabt i brancher med relativ lav produktivitet. Det svarer til en beskæftigelsesfremgang i disse brancher på godt 90.000 personer.

Det er dog værd at bemærke, at der er tale om en lavere andel i Danmark end i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. F.eks. er alle job i Finland, der er oprettet siden 2010, skabt i brancher, hvor produktiviteten har ligget under gennemsnittet for økonomien.

I Norge og Sverige er der tale om ca. 90 pct., i Tyskland er det tre fjerdedele, mens andelen i USA ligger forholdsvis tæt på Danmarks.

Lad mig give et eksempel, der kan illustrere Danmarks placering. Ser man inden for hvert land på de tre brancher, der har skabt flest job i perioden 2010 til 2017, så har alle tre brancher i både Sverige og Tyskland haft en relativ lav produktivitet (under gennemsnittet i hele økonomien).

I Danmark gælder dette derimod kun for to af de tre brancher, mens en af top 3-brancherne har haft en produktivitet over gennemsnittet i hele økonomien.

OECD anbefaler investeringer der understøtter produktiviteten

På baggrund af analysen anbefaler OECD, at landene gennemfører tiltag, der fremmer investeringer, som understøtter produktiviteten og dermed det langsigtede vækstpotentiale. 

En ny analyse fra Danmarks Nationalbank konkluderer dog, at der allerede er sket en genopretning af de danske erhvervsinvesteringer oven på krisen. Det er godt nyt. Den store investeringslyst peger i retning af, at produktiviteten kan få luft under vingerne i endnu flere brancher i de kommende år.

Debatindlægget er bragt i Børsen 16.08.2019