Den 1. august trådte EU’s familie- og orlovsdirektiv i kraft. Gennem en række nye tiltag skal det sikre en bedre balance mellem privat- og arbejdsliv for forældre og andre omsorgspersoner.

For forældregruppens vedkommende vil den nye bestemmelse fx sikre fædre mindst 10 dages barselsorlov efter fødslen. Dertil kommer, at forældre får en individuel ret til fire måneders forældreorlov, hvoraf to af månederne ikke kan overføres forældrene imellem.

Dermed indfører direktivet en øremærkning af barsel på to måneder til fædrene, som ikke eksisterer i henhold til de gældende barselsregler i Danmark i dag. I Danmark har fædre dog allerede ret til 14 dages barsel umiddelbart efter fødslen.

Omsorgspersoner får flere muligheder

Omsorgspersoner, der også er dækket af direktivet, kan fx være voksne børn, der ønsker at tage sig af deres forældre. Her introducerer direktivet en mulighed for omsorgsorlov, hvis man ønsker at tage sig af pårørende med helbredsproblemer, ligesom muligheden for at ansøge om fleksible arbejdsordninger forbedres.

Medlemsstaterne og herunder altså Danmark har nu tre år til at implementere direktivet, så der kan gå lidt tid, før vi mærker de umiddelbare effekter.

Regler bør følge danske overenskomster

For FH er det afgørende, at direktivet implementeres på en måde, der er i overensstemmelse med de danske overenskomster, og at de nye regler introduceres på en smidig måde, understreger FHs næstformand Bente Sorgenfrey:

”For FH er det vigtigt, at direktivet implementeres på en måde, der er til at håndtere for den enkelte medarbejder og arbejdsplads og i overensstemmelse med de danske overenskomster. Derudover håber vi selvfølgelig også, at de nye regler kan bidrage til at styrke ligestillingen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Vi har endnu ikke opnået reel ligeløn, og vi har stadig et meget kønsopdelt arbejdsmarked i Danmark,” siger Bente Sorgenfrey.

Du kan læse mere om direktivet på Kommissionens hjemmeside her.