Familiepolitik

baby er ked af det

Nu træder nyt familie- og orlovsdirektiv i kraft

Nyt direktiv skal sikre bedre vilkår for forældre og andre omsorgspersoner. FH ser initiativet som et skridt i retning af mere ligestilling mellem kønnene, men understreger, at implementeringen bør foregå i overensstemmelse med danske overenskomster.