Udgivet: 23-05-2017

LO har den 23. maj 2017 afgivet bemærkninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU.

170523 Høringssvar Direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner