Udgivet: 24-08-2018

180824 LO høringssvar skærpet fokus på beskyttelse af barnet i sager efter forældreansvarsloven