40 procent af de europæiske lande har ikke en garanteret ret til at melde sig ind i en fagforening, og samtidig anerkender 50 procent af de europæiske lande ikke retten til kollektive forhandlinger.  

De vil opdage, at en afgørende del af succesen i de nordiske lande handler om, at fagbevægelsen spiller en væsentlig rolle i samfundet

Esther Lynch, Vicegeneralsekretær, EFS

Det forbryder sig ikke alene mod grundlæggende demokratiske rettigheder, men er også dårligt for økonomien, mener Esther Lynch, vicegeneralsekretær, EFS.

– Regeringerne bør betragte de nordiske lande som en samfundsøkonomisk rollemodel. De bør kigge på, hvordan man gør i norden, og så derefter kigge på deres egne lande og se, hvordan det går der. De vil opdage, at en afgørende del af succesen i de nordiske lande handler om, at fagbevægelsen spiller en væsentlig rolle i samfundet, siger hun.

Og det budskab har hun tænkt sig at gentage til konferencen ”En ny start for kollektive forhandlinger i Europa”, der afholdes af EFS i samarbejde med det rumænske formandskab.  

Kommissionen skal sikre kollektive forhandlinger


– Jeg vil opfordre dem til at sætte sig sammen med arbejdstagerne og arbejdsgiverne og finde ud af, hvordan de sammen kan skabe noget, der ligner de nordiske modeller.

Der er selvfølgelig forskelle mellem landene, og man kan ikke skabe de samme rammer som i de nordiske lande på en enkelt dag. Men man kan sætte sig nogle delmål og finde ud af, hvad der kan opnås i løbet af de næste tre år og i løbet af de næste seks år, siger Lynch.

Hun understreger, at det er noget, der skal begyndes på nu og ikke langt ude i fremtiden, og at det samme gælder for udfordringen i organisering af arbejdstagerne.

– I de østeuropæiske lande er der mindre end fem procent af arbejdstagerne, der er medlem af en fagforening. Så er det svært at nå op på, at 95 procent bliver organiseret i et enkelt træk. Det er noget, man bliver nødt til at planlægge og sørge for sker step by step.

EFS ønsker sig, at kommissionen i det kommende mandat sikrer, at kollektive forhandlinger bliver udbredt til alle medlemslandene, og at medlemslandende giver fagforeningerne indflydelse.

–  Regeringerne skal sørge for at give fagbevægelsen den samme mulighed for at få indflydelse i deres egne lande, som den har i de nordiske lande. De skal sætte sig sammen med fagforeningerne og holde op med at betragte dem et irritationselement eller en forhindring. De skal forstå, at konkurrence på lav løn og dårlige vilkår ikke er vejen til succes. De lande, der værdsætter arbejdstagerne og ser organiseret arbejdskraft som en styrke, klarer sig bedre økonomisk, siger Esther Lynch.