De danske lønninger stiger fortsat i stort set samme takt som de udenlandske lønninger.

DA’s internationale lønstatistik viser, at den udenlandske lønstigningstakt inden for fremstilling udgjorde 2,6 pct. i 4. kvartal 2018, mens lønstigningstakten i Danmark udgjorde 2,5 pct.

Lønstigninger fortsat på moderat niveau

Lønstigningerne ligger dermed fortsat på et moderat niveau både i Danmark og i udlandet.

I Danmark sker det på ryggen af en stærk konkurrenceevne, stigende beskæftigelse og faldende arbejdsløshed. Der er således plads til højere lønstigninger herhjemme.

FH forventer, at de private lønstigninger tiltager i de kommende år – fra 2,5 pct. i 2018 til 2,8 pct. i 2020.

Højere – men stadig moderate – lønstigninger bidrager til at lette presset på arbejdsmarkedet, og vil også betyde en fortsat stigning i købekraften.

Tiltagende lønstigninger i den offentlige sektor

I den offentlige sektor er lønstigningstakten tiltagende, hvilket i høj grad afspejler profilen i overenskomsterne.

Ifølge Danmarks Statistiks nye lønindeks steg lønnen for statsansatte 3,1 pct. i 4. kvartal 2018, mens lønudviklingen for både kommunalt og regionalt ansatte var 2,1 pct. I forhold til 3. kvartal tiltog lønstigningerne tiltog med 0,4 pct.-point i staten, 0,7 pct.-point i kommunerne og 0,6 pct.-point i regionerne.

Inflationen var 0,8 pct. i 4. kvartal 2018, hvilket var et mindre fald i forhold til 3. kvartal.

Det indebærer, at reallønsfremgangen på DA-området var på 1,7 pct. i 4. kvartal 2018. Ansatte i kommuner og regioner oplevede en reallønsfremgang på 1,3 pct. og ansatte i staten oplevede en fremgang på 2,3 pct.

Læs om lønudviklingen på DA-området; “Stabil Lønudvikling på DA-området” (PDF)

Læs om den internationale lønudvikling: “Lønkonkurrenceevnen stadig god” (PDF)

Læs om lønudviklingen i den offentlige og private sektor i henhold til Danmarks Statistik: “Tiltagende lønstigningstakter i den offentlige sektor” (PDF)