Misbrug af ledelsesretten. Så klart står det i den dom, Arbejdsretten har afsagt for nylig i en sag mellem SAS Ground Handling og bagageportører organiseret i 3F.

Bagageportørerne deltog i 2017 i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse på et par timer. Den slags aktioner koster altid ved kasse 1: De strejkende bliver trukket i lønnen. Desuden kan man oveni blive idømt en bod. Sådan er reglerne ifølge Arbejdsretten.

”Dommen en er sejr, som vi er meget tilfredse med. Den slår fast, at det alene er Arbejdsretten, som fastsætter sanktioner ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Ingen andre!”

Rune Rasmussen, Advokat i FH

Men SAS gik videre end Arbejdsrettens regler og straffede de strejkende med deres egen sanktion: SAS lukkede pludselig ned for en ordning med tilbud om billige flybilletter, som de ansatte har haft i årtier.

På flyafgange, hvor der ikke er udsolgt, kan ansatte købe restpladserne til en billig penge – en ordning, som de ansatte har brugt flittigt. Den ordning lukkede SAS nu for i et halvt år for de ansatte bagageportører, der havde deltaget i en arbejdsnedlæggelse af to timers varighed.

Bod på 100.000 kroner

Det siger dommen

Uddrag af dom i Arbejdsretten af 8. marts 2019, SAS Ground Handling vs 3F: ”…en økonomisk sanktion af en sådan karakter… må… sidestilles med en bod, som efter de nævnte bestemmelser i arbejdsretsloven i givet fald skal pålægges af Arbejdsretten”.

Læs hele dommen fra Arbejdsretten (pdf)

Men en arbejdsgiver må ikke på den måde indføre sit eget straffesystem. Det fastslog Arbejdsretten i en dom fra den 8. marts 2019.

Ifølge Arbejdsretten er det er i strid med arbejdsretsloven at sanktionere en strejke med fratagelse af et økonomisk gode. Særligt skærpende er det, at den økonomiske straf kom til at løbe i en periode, der varede længere end selve strejken.

”Dommen en er sejr, som vi er meget tilfredse med. Den slår fast, at det alene er Arbejdsretten, som fastsætter sanktioner ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Ingen andre!”, siger advokat Rune Asmussen fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, der har ført sagen i Arbejdsretten på vegne af 3F.

SAS er blevet idømt en bod på 100.00 kroner for ”misbrug af ledelsesretten”. Dommen kan ikke ankes, da domme fra Arbejdsretten ikke har ankeinstans.