Arbejdsløshedsprocenten ligger uændret i forhold til november 2018.

Målt i antal er arbejdsløsheden faldet med ca. 8.300 fuldtidspersoner i løbet af 2018 og med godt 60.000 siden den seneste top under krisen (midten af 2012).

Faldet i arbejdsløsheden er imidlertid ikke sket i samme tempo, som beskæftigelsen er steget. Det skyldes, at der kommer markant flere personer ind i arbejdsstyrken i disse år.

Det vil også være tilfældet i de kommende år.

Læs hele analyse: Godt 8.000 færre arbejdsløse i løbet af 2018