Da aftalen om den kommende europæiske arbejdsmarkedsmyndighed faldt på plads i torsdags, var der stort set kun positive toner fra fagbevægelsen, arbejdsgiverne og beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen, som tidligere har omtalt myndigheden som kronen på værket på et velfungerende europæisk arbejdsmarked.

Fagbevægelsens Hovedorganisation hilser aftalen velkommen

I FH hilses aftalen også velkommen, da Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed kan være med til at sikre et mere fair indre marked, mens det stadig er arbejdsmarkedets parter, der håndhæver overenskomsterne.

  – Med 17 millioner europæere, der i dag bor eller arbejder i et andet EU-land, er det på høje tid, at få en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, der støtter vores mobile borgere, letter arbejdet i vores medlemsstater og sikrer retfærdighed og tillid på det indre marked.

  Vi har gjort store fremskridt med hensyn til mere retfærdige regler for arbejdskraftmobilitet i de seneste år. Den nye myndighed vil hjælpe os med at få dem til at fungere i praksis, siger beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen.

  Myndigheden skal bekæmpe sort arbejde og sikre samarbejde på tværs af grænserne

  Arbejdsmarkedsmyndigheden har blandt andet til formål:

  • at lette adgang til oplysninger om rettigheder og pligter i forbindelse med mobilitet på tværs af grænserne for arbejdstagere, arbejdsgivere og nationale myndigheder
  • at støtte koordinering medlemslandene imellem om håndhævelse på tværs af grænserne af relevant EU-lovgivning, herunder samordnede og fælles inspektioner
  • at støtte samarbejdet mellem medlemslandene om at bekæmpe sort arbejde
  • at støtte medlemslandenes myndigheder i at løse tvister på tværs af grænserne.

  Det er endnu ikke besluttet, hvor den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed skal placeres, men selve myndigheden forventes at være oppe at køre i løbet af 2019. Aftalen skal dog først godkendes af Europa-Parlamentet og Ministerrådet.