Fagbevægelsens Hovedorganisation skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber, der forringer arbejdsvilkår.

Se og hør Station København interviewe næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Bente Sorgenfrey om de vigtigste europæiske arbejdsopgaver for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Om det danske aftale system siger Bente Sorgenfrey blandt andet: “Det at vi har et dansk aftalesystem der sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår i overensstemmelse mellem lønmodtagere og arbejdsgivere er et værn mod at skabe en situation som vi nu ser i Frankrig med de gule veste. Derfor er det vigtigt at vores modeller kan opretholdes og vi ønsker ikke en europæisk mindsteløn. Vi arbejder for at sikre at de danske lønvilkår ikke undermineres”.

Se hele interviewet her:

https://www.youtube.com/watch?v=In9hsEjSLn4
STATION KØBENHAVN INTERVIEWER FH-FORMAND BENTE SORGENFREY