Problemet begyndte allerede tilbage i 2004 i Irland, hvor den daværende irske konkurrencemyndighed offentliggjorde en afgørelse, der definerede freelancere, der leverede voice-over-tjenester til reklamer som virksomheder i stedet for arbejdstagere. Og dermed også de fagforeninger, der forhandlede på vegne af dem som karteller – og overenskomsterne som aftalte prisfastsættelser, hvilket strider mod konkurrencereglerne.

Det blev startskuddet for den irske fagbevægelse til en række kampe for at beholde retten til at forhandle for deres medlemmer, der enten var freelancere eller selvstændige. Skridt for skridt og involvering af forskellige instanser såsom ILO (Den internationale fagbevægelse) og Det Europæiske Udvalg for Sociale Rettigheder kunne den irske fagbevægelse i 2017 glæde sig over en lov, der undtog medlemmer, der leverede voice-over-tjenester,musikere og freelancejournalister undtaget fra konkurrencebestemmelserne. Loven gav også mulighed for at ansøge om at få andre lignende arbejdstagere tilføjet til listen over undtagelser.

Men den irske lov er i strid med EU’s konkurrenceregler, der stadig har samme udgangspunkt, som den irske konkurrencemyndighed tilbage i 2004. Så derfor arbejder fagbevægelsen for også at få undtagelserne indført i dem.

– Der er en stærk freelancekultur indenfor for vores sektor, men det projektbaserede arbejdsliv er også begyndt at være udbredt i andre sektorer. Vi vil forsætte med at arbejde for at organisere freelancere og sikre, at de får fuld udbytte af de samme arbejdstagerrettigheder som alle andre arbejdstagere, siger Dearbhal Murphy, generalsekretær, FIA (Den internationale sammenslutning af skuespillere)

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne har rejst problemstillingen for Konkurrencekommissær Magrethe Vestager.

– På tværs af de danske hovedorganisationer kan vi se, at flere og flere af vores medlemmer kommer til at være freelancere. Vi har brug for en klar tilkendegivelse fra Kommissionen om, at freelancere ikke kan sammenlignes med virksomheder og at minimumspriser ikke er i strid med konkurrencereglerne, siger han og fortsætter:

– Forandringerne er fælles for hele Europa, og derfor er vi i dialog med Margrethe Vestager. Det er det første sted at begynde, men vi har også fokus på, at der også skal findes en politisk løsning på nationalt plan. Vi er i gang med at udarbejde konkrete løsningsforslag på problematikken.

Lønmodtagernes stemme – også uden for DK


FH kæmper i EU og på globalt plan for at styrke lønmodtagerne.