Hotel- og restaurantionsbranchen er præget af løse ansættelser og en udpræget mangel på organisering og manglende overenskomster.

OK-mærket sikrer, at du og dine ledsagere kan vælge et hotel, et kursus- og konferencecenter, en restaurant, en bar eller cafe eller et andet forlystelsessted, så I kan nyde stedet med en god smag i munden.

Med OK-mærket kan du være tryg ved, at din fagforening arbejder specifikt for dit fag og din branche og indgår overenskomster, så du er sikker på rettigheder og rådgivning, der gør en mærkbar forskel.

Godkendt liste – fra fagforbundet 3F

Fagforbundet 3F er fagforening for medarbejdere i hotel- og restaurantionsbranchen. 3F har udarbejdet en liste over steder, der har OK-forholdene i orden. På hjemmesiden kan du søge efter spisesteder og restaurationer inden for tre kilometer fra, hvor du står.

Find listen på OKforhold.dk

OK-mærket sikrer rimelige vilkår

1,4 millioner danske lønmodtagere har valgt at være medlem af en af de OK-mærkede fagforeninger, der er samlet i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Fagforeninger uden OK-mærket har typisk ingen eller kun få overenskomster og er ikke specialiserede inden for bestemte fag eller brancher.

FH er Danmarks største faglige fællesskab og hovedorganisation for godt 80 fagforeninger og faglige organisation, der samler 1,4 million private og offentlige lønmodtagere under ét tag. FH er uafhængig af partipolitik.

Er du medlem af en OK-mærket fagforening, sikrer din overenskomst dig:

  • Den korrekte løn
  • Den 6. ferieuge
  • Barsel med løn
  • efteruddannelse
  • opsparing til pension

Fagligt sikrer din OK-mærkede fagforening din

  • ny viden om dit fag og din branche
  • et stort netværk med kolleger
  • fagspecifik rådgivning
  • en stærk faglig identitet.

Du finder din fagforening med OK-mærket her